Nieuws

Sorteer op:

Hoofdzaak Werk en de landelijke werkmonitor worden met 2,5 jaar verlengd!

02 juli 2024

Goed nieuws! De ministeries van SZW en VWS hebben besloten om het project Hoofdzaak Werk van het convenant Sterk door Werk met 2,5 jaar te verlengen.

Verder lezen

Update PLACES-onderzoek naar IPS voor werkzoekenden met/na kanker

25 april 2024

In juni 2023 is het PLACES onderzoek gepresenteerd tijdens het IPS platform, en werden IPS-coaches opgeroepen om mee te werken aan dit onderzoek. Momenteel is het onderzoek in volle gang. Voor degenen die nog niet bekend zijn met PLACES wordt in dit artikel een korte inleiding gegeven over het project. Daarnaast geven we ook een update over de status van het onderzoek en deelt Marion Rowland, IPS-coach in de regio Noord-Holland, haar ervaring met PLACES.

Verder lezen

12 kersverse IPS-trajectbegeleiders

26 maart 2024

Deze 12 enthousiaste IPS-trajectbegeleiders, werkzaam bij verschillende GGZ-organisaties zijn 22 maart geslaagd voor de IPS-training!
Ze zijn getraind in de methodiek voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Allemaal van harte gefeliciteerd! 🎉👏

Verder lezen

Verslag IPS-platform 10 november 2023

05 december 2023

Vrijdag 10 november vond alweer het tweede IPS Platformoverleg van dit jaar plaats. Ruim 60 IPS-programmacoördinatoren, trajectbegeleiders en andere professionals, die betrokken zijn bij de uitvoering van IPS, deden online mee.

Verder lezen

Openbaar dashboard landelijke werkmonitor: eerste versie beschikbaar

24 november 2023

Kenniscentrum Phrenos heeft onlangs in samenwerking met Hoofdzaak Werk, Divosa en Akwa GGZ, de eerste versie van het openbaar dashboard van de landelijke werkmonitor beschikbaar gesteld! U kunt deze direct inzien via: https://werkmonitor.ggzdataportaal.nl/landelijk.

Verder lezen

Aantal IPS-trajecten per organisatie stijgt

27 oktober 2023

Onlangs is het landelijk rapport Resultaten IPS-trajecten landelijke werkmonitor, Kwartaal 2 2023 verschenen. Dit is het derde rapport dat voortkomt uit de Werkmonitor Hoofdzaak Werk.

Verder lezen

Phrenos deelt kennis en ervaringen over IPS met Europa

27 oktober 2023

Kenniscentrum Phrenos heeft weer deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van European Learning Collaborative on IPS. Dit jaar vond deze plaats op 19 en 20 oktober in Rimini, Italië.

Verder lezen

Workshop stigma-bewustwording enthousiast ontvangen

20 oktober 2023

Op 5 oktober 2023 verzorgden Jessica Rits van MerkVaardig en Sharon Voortman en Dorien Verhoeven van Kenniscentrum Phrenos  een workshop over stigma en openheid op het werk, op uitnodiging van Nicole Warren van Senzer en Inge de Vries van GGZ Oost-Brabant. Aan deze workshop, georganiseerd door Hoofdzaak Werk Helmond-de Peel, namen 35 re-integratieprofessionals deel, werkzaam bij gemeenten, UWV, ggz en welzijnsorganisaties.

Verder lezen

CORAL beslishulp en stigma-bewustwordingstraining vergroten baankans voor mensen met psychische problemen

03 augustus 2023

Kenniscentrum Phrenos is door Tranzo, Tilburg University benaderd om de resultaten uit het promotieonderzoek van Kim Janssens te bewerken tot een cursuspakket voor professionals die betrokken zijn bij de arbeidsintegratie van werkzoekenden met psychische problemen. Hiermee wordt deze kennis toegankelijk gemaakt voor alle werkzoekenden met mentale problemen die hier baat bij hebben.

Verder lezen

IPS op verzoek mogelijk voor cliënten met een IVA of Wajong DGA-uitkering

25 juli 2023

Met ingang van 1 mei 2023 is een aantal wijzigingen in het Inkoopkader IPS gedaan. Vanaf 22 april 2023 is het mogelijk dat er door UWV cliënten worden aangemeld uit de doelgroepen IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) en Wajong DGA (Duurzaam geen arbeidsmogelijkheden). Cliënten uit deze doelgroep kunnen dan op eigen verzoek ondersteuning ontvangen bij re-integratie. Met de inwerkingtreding van deze Algemene Maatregel van Bestuur kan UWV alle beschikbare re-integratiedienstverlening inzetten voor cliënten uit deze doelgroep. Hiertoe behoren naast de eigen re-integratiedienstverlening van UWV ook re-integratie-instrumenten zoals loondispensatie, proefplaatsing, inkoop van re-integratiediensten en IPS.

Verder lezen

Verslag Platform IPS van 2 juni 2023

29 juni 2023

Op 2 juni 2023 vond live de IPS Platformbijeenkomst plaats. Ruim 45 IPS-programmacoördinatoren, trajectbegeleiders en andere professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van IPS, waren naar Phrenos gekomen om elkaar te zien en te spreken.

Verder lezen

IPS beter toepasbaar voor onderwijs

26 juni 2023

Kenniscentrum Phrenos werkt in 2022-2023 aan het door-ontwikkelen van de IPS-methode voor mensen met onderwijsvraagstukken. We brengen bevorderende en belemmerende factoren in kaart, vullen de IPS-training aan met modules over IPS-O en ontwikkelen tools voor trajectbegeleiders om mensen op weg te helpen bij hun opleiding.

Verder lezen

Verslag Slotconferentie van het onderzoek ‘Amsterdammers begeleid aan de slag’

21 april 2023

Op dinsdagmiddag 21 maart 2023 vond in het Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, de Slotconferentie van het onderzoek ‘Amsterdammers begeleid aan de slag’ plaats.

Verder lezen

Eerste landelijke rapport werkmonitor

20 april 2023

Kenniscentrum Phrenos coördineert sinds november 2022 de landelijke werkmonitor voor Hoofdzaak Werk. Inmiddels is de eerste data aanlevering afgerond en zijn de eerste landelijke cijfers terug te vinden in het landelijk rapport.

Verder lezen

IPS en Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

11 april 2023

In maart 2021 is Heliomare in samenwerking met Amsterdam UMC, Boogh en Siza gestart met het project 'Individuele plaatsing en steun: een geschikte  manier om mensen met niet-aangeboren hersenletsel zonder werk weer aan het werk te helpen?'.

Verder lezen

Opnieuw een groot aantal IPS-trajectbegeleiders gecertificeerd

22 maart 2023

In de maand maart zijn er twee IPS-trainingen afgerond. In het zuiden des lands omarmde Zuyderland IPS en voegde Mondriaan 4 IPS-trajectbegeleiders aan hun team toe. Daarnaast sloten 10 trainees de landelijke training af.

Verder lezen

Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep van start

13 maart 2023

Op 1 maart 2023 treedt de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep in werking. Deze regeling bevordert de inzet van de interventie Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die een bijstandsuitkering ontvangen of geen recht hebben op een uitkering maar wel werkzoekend zijn (de zogenoemde nuggers).

Verder lezen

Onderzoek vanuit drie perspectieven naar IPS in Nederland

16 februari 2023

Het Centrum Inclusieve ArbeidsOrganisatie onderzocht in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en UWV hoe de methode IPS in Nederland wordt toegepast en hoe de ervaringen vanuit drie verschillende perspectieven zijn: IPS-kandidaten, hun IPS-begeleider en hun leidinggevende.

Verder lezen

Phrenos van start met de landelijke werkmonitor voor Hoofdzaak Werk!

11 januari 2023

Kenniscentrum Phrenos is, samen met de betrokken ggz-organisaties en arbeidsmarktregio’s, gestart met de werkmonitor van Hoofdzaak Werk! Deze werkmonitor is een essentieel onderdeel om een beeld te vormen of de landelijke doelstellingen geformuleerd door het Convenant Sterk door Werk worden behaald.

Verder lezen

Concept van de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep gepubliceerd

03 januari 2023

Het concept van de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep is beschikbaar. Hiermee kunnen gemeenten en ggz-instellingen zich voorbereiden op de implementatie van deze regeling, waarin gemeenten een belangrijke rol hebben. De regeling is naar verwachting per 1 maart 2023 van kracht.

Verder lezen

Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep uiterlijk 1 maart 2023 van start

29 november 2022

De langverwachte ‘subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’ gaat naar verwachting tussen 15 februari en uiterlijk 1 maart 2023 van start. De regeling omvat ruim 21 miljoen voor IPS-begeleidingstrajecten (Individuele Plaatsing en Steun) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die een bijstandsuitkering ontvangen.

Verder lezen

Behoeftepeiling thema participatie en rehabilitatie

21 oktober 2022

Participatie en rehabilitatie is een belangrijk thema waar we als Kenniscentrum Phrenos, samen met ggz-organisaties, aan werken. Om een beter beeld te krijgen van de behoeften op dit thema, hebben we een online behoeftepeiling gemaakt.

Verder lezen

Zuyderland richt zich op de pijler werk

04 oktober 2022

Op dinsdag 20 september vond bij Zuyderland GGZ in Sittard de kick-off plaats van de implementatie van IPS. Onder het genot van koffie en vlaai, vulde de zaal zich met professionals van Zuyderland en Mondriaan, toekomstige trajectbegeleiders van beide organisaties en medewerkers van UWV en gemeenten e.a.

Verder lezen

Promotie Daniëlle van Duin

14 september 2022

Op woensdag 21 september om 14.00 uur gaat Daniëlle van Duin (stafmedewerker bij Phrenos) promoveren bij Tilburg University op haar proefschrift: ‘Improving Vocational Rehabilitation in Early Psychoses – from Clinical trial to Guidelines and Implementation’.

Verder lezen

Nieuwe IPS-trajectbegeleiders kunnen aan de slag

14 september 2022

Vrijdag 9 september konden we weer een grote groep enthousiaste IPS-trajectbegeleiders feliciteren met het behalen van hun certificaat.

Verder lezen

Phrenos heeft een vacature voor een Secretaresse / project-assistent (28 – 36 uur)

08 september 2022

In deze functie houd je je bezig met secretariële, administratieve en organisatorische werkzaamheden. Je ondersteunt de directie en de teamleden bij hun activiteiten en projecten.

Verder lezen

IPS is goed toepasbaar en veelbelovend bij mensen met common mental disorders in Nederland

25 augustus 2022

Kenniscentrum Phrenos heeft, in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, een onderzoek naar de toepasbaarheid en uitkomsten van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor mensen met Common Mental Disorders uitgevoerd. In dit bericht lichten we de aanleiding en belangrijkste bevindingen van het onderzoek toe.

Verder lezen

Wie heeft er baat bij IPS? Een meta-analyse

25 augustus 2022

Onlangs heeft Kenniscentrum Phrenos, een meta-analyse gepubliceerd in Epidemiology and Psychiatric Sciences over de effectiviteit van IPS voor verschillende doelgroepen. Hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Verder lezen

Kabinet trekt 21,5 miljoen uit voor IPS-trajecten

12 augustus 2022

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft aangekondigd dat er voor 2022 en 2023 extra subsidie beschikbaar is gesteld voor de re-integratie van ggz-patiënten op de arbeidsmarkt.

Verder lezen

Symposium 'Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma'

09 augustus 2022

Voorafgaand aan de promotie van Kim Janssens op vrijdag 16 september 2022 wordt het ochtendsymposium 'Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma' georganiseerd over de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen.

Verder lezen

Verslag eerste landelijke IPS-dag: IPS In Beweging

02 mei 2022

Op 14 april werd de eerste landelijke IPS-dag gehouden. Voor een volle zaal en met een vol programma was het een inspirerende dag.

Verder lezen

Cursisten ronden IPS-training succesvol af

15 februari 2022

Afgelopen vrijdag 11 februari 2022 zijn er negen super enthousiaste IPS-trajectbegeleiders geslaagd voor de landelijk training!!

Verder lezen

Individuele Plaatsing en Steun bij Onderwijsvragen (IPS-O)

31 januari 2022

Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen en/of vroege psychose ervaren problemen bij het vinden en voltooien van een opleiding. Kenniscentrum Phrenos zal de komende twee jaar een IPS bij onderwijsvragen doorontwikkelen tot een volwaardige methodiek.

Verder lezen

IPS Kick-off bij Kien VIP in Leeuwarden

27 januari 2022

Op maandag 24 januari vond bij Kien Vip in Leeuwarden de Kick-off plaats van IPS.

Verder lezen

Artikel over IPS in tijdschrift Advisie

23 december 2021

In het decembernummer van Advisie verscheen een mooi inhoudelijk artikel over IPS. Zowel IPS-trajectbegeleiders, arbeidsdeskundigen van UWV, als medewerkers van Kenniscentrum Phrenos werden hiervoor geïnterviewd.

Verder lezen

Eerste Landelijke IPS-dag: ‘IPS in beweging!’ Inschrijving geopend

14 december 2021

Op donderdag 14 april 2022 organiseert Phrenos de Eerste Landelijke IPS-dag ‘IPS in beweging!’. We zijn te gast bij de Eenhoorn in Amersfoort. Hier kun je kennis opdoen over de nieuwste ontwikkelingen rond IPS (Individuele Plaatsing en Steun), interessante binnen- en buitenlandse deskundigen horen én collega’s ontmoeten in een informele sfeer.

Verder lezen

Werken met verrekening blijkt lastig

08 november 2021

Uit een onderzoek, "Als verrekening een beperking is" van Optimalistic, Muzus en Stimulansz, in opdracht van het UWV, blijkt dat de verrekening van inkomsten voor mensen met een arbeidsbeperking in de praktijk tot veel problemen leidt.

Verder lezen

Besteding extra gelden door UWV

01 november 2021

Begin juni heeft het kabinet € 18 miljoen aan extra middelen uitgetrokken voor 2021 en 2022 voor het uitvoeren van IPS-trajecten, zowel voor de EPA-groep als de CMD-groep. Inmiddels is ook bekend hoe het deel dat het UWV extra krijgt beschikbaar zal komen.

Verder lezen

Eerste Europese netwerkconferentie IPS

11 oktober 2021

Op donderdag 16 en vrijdag 17 september waren Jaap van Weeghel, Cris Bergmans en Lars de Winter namens Phrenos aanwezig bij een eerste Europese IPS-conferentie in Reykjavik.

Verder lezen

Start Landelijke IPS training 10 september

02 augustus 2021

Op vrijdag 10 september start er weer een Landelijke IPS training. Het volgen van deze training is enkel mogelijk als de deelnemer werkzaam is bij een bedrijf waar IPS al bekend en voldoende geïmplementeerd is. Er is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Verder lezen

Item EenVandaag over IPS

14 juni 2021

Het televisieprogramma EenVandaag heeft naar aanleiding van het convenant Sterk door Werk een reportage gemaakt over IPS.

Verder lezen

Eindrapport Re-integratie bij Psychische Aandoeningen gepubliceerd

11 juni 2021

In opdracht van het ministerie van SZW is door Panteia het rapport Re-integratie bij Psychische Aandoeningen opgesteld.

Verder lezen

Sterk door Werk aan de slag met 18 miljoen van kabinet voor 2300 IPS-trajecten

10 juni 2021

Het kabinet trekt 18 miljoen uit om de baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. Een mijlpaal voor de samenwerkende partijen van het convenant Sterk door Werk 2021-2024.

Verder lezen

Mensen met langdurige psychische problemen hoeven niet werkloos te blijven

09 juni 2021

Op 8 juni verscheen er op socialevraagstukken.nl een artikel van Diana Roeg, Lars de Winter, Cris Bergmans, Chrisje Couwenbergh, Jaap van Weeghel over langdurige psychische problemen en werken.

Verder lezen

Demissionair kabinet trekt 18 miljoen uit voor IPS-trajecten in 2021-2022

03 juni 2021

Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische aandoeningen vanuit een vertrouwde setting de eerste stappen voorwaarts maken.

Verder lezen

Geslaagd! 5 nieuwe trajectbegeleiders

21 mei 2021

Op 21 mei 2021 zijn er 5 enthousiaste IPS-trajectbegeleiders geslaagd voor de landelijke online IPS-training.

Verder lezen

Podcast 'Werken als beste medicijn'

14 mei 2021

Werken kan bijdragen aan je geestelijke gezondheid, juist ook wanneer je psychische klachten hebt. Het Programma Sociaal Domein heeft daarover onlangs een podcast gemaakt.

Verder lezen

Uitkomsten onderzoek IPS in instellingen voor beschermd wonen en begeleiding

19 januari 2021

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben veel moeite om aan betaald werk te komen. Dit geldt zeker voor mensen in instellingen voor beschermd wonen en begeleiding: slechts 3 tot 5% van deze groep heeft betaald werk. Om daar verbetering in te brengen werd in 2015 in Nederland in de instellingen voor beschermd wonen en begeleiding gestart met de arbeidsintegratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Verder lezen

Onderzoek Trimbos-instituut positief over jobcoaching bij jongvolwassenen

08 januari 2021

Voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid is het vaak extra moeilijk om een baan te vinden en te behouden. Jobcoaching is een manier om mensen daarbij te ondersteunen.

Verder lezen

Floortje Scheepers nieuwe directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos

05 januari 2021

Kenniscentrum Phrenos krijgt per 1 februari een nieuwe directeur wetenschap. Floortje Scheepers, psychiater en hoogleraar innovatie aan het UMC Utrecht gaat deze functie bekleden. Zij volgt de huidige directeur Jaap van Weeghel op.

Verder lezen

Webinar IPS: Werken en Leren met LVB

13 november 2020

Op donderdag 10 december 2020 van 14.30 – 16.30 uur organiseert Cordaan de Webinar IPS: Werken en Leren met LVB

Verder lezen

Tranzo Zorgsalon 'Maatwerk voor een inclusieve arbeidsmarkt'

13 november 2020

Op 10 december 2020 vindt online de Tranzo Zorgsalon 'Maatwerk voor een inclusieve arbeidsmarkt' plaats.

Verder lezen

Verslag online IPS-platform 2 oktober 2020

06 november 2020

Op vrijdag 2 oktober vond een online IPS Platform bijeenkomst plaats. Hier vinden jullie het verslag.

Verder lezen

Nieuwsbrief Employment Works!

26 oktober 2020

Onlangs verscheen de nieuwsbrief Employment Works! (fall 2020), uitgegeven door The Rockville institute en het IPS Employment Center (www.ipsworks.org)

Verder lezen

Onderzoek naar arbeidskansen voor arbeidsbeperkten tijdens Covid-19 recessie

16 oktober 2020

De afgelopen jaren zijn er met de banenafspraak veel banen bij gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het risico bestaat dat deze positieve ontwikkelingen door de economische recessie tgv de Covid-19 pandemie teniet worden gedaan en mensen met een arbeidsbeperking als eersten weer werkloos worden. Inzicht in de gevolgen van de Covid-19 recessie en concrete verbetervoorstellen kunnen dit risico minimaliseren. Daarvoor start met subsidie van Instituut Gak een 4-jarig promotieonderzoek.

Verder lezen

IPS-sticker voor bedrijven en organisaties

11 september 2020

Het IPS-programma van RIBW Nijmegen en Rivierenland heeft een IPS-sticker ontwikkeld die bedoeld is om aan bedrijven en organisaties te geven die inclusief werken en mensen met IPS ondersteuning betaald in dienst nemen. Deze sticker hebben ze ontwikkeld omdat ze waardering willen geven aan werkgevers en organisaties die het van belang vinden om mensen met een psychische beperking een plek te geven binnen hun bedrijf. 

Verder lezen

NIBUD-rekentool: van uitkering naar werk

11 september 2020

Het Nibud heeft afgelopen zomer de tool Uitkeringnaarwerk-berekenaar beschikbaar gesteld. Met deze rekentool kunnen mensen die van een uitkering naar betaald werk gaan uitrekenen of ze er financieel op vooruit gaan.

Verder lezen

IPS in Nederland

21 juli 2020

Lars de Winter, Cris Bergmans, Chrisje Couwenbergh &en Jaap van Weeghel van Kenniscentrum Phrenos hebben we een artikel geschreven over de stand van zaken omtrent IPS in Nederland.

Verder lezen

Relatie verbetering modeltrouw en uitkomsten Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

08 juni 2020

Anno 2019 voeren  33 programma’s  in ggz-instellingen en RIBW’s in Nederland IPS uit. Om positieve effecten met IPS voor cliënten te bereiken is het belangrijk dat deze programma’s IPS zo goed mogelijk volgens het model (modelgetrouw) uitvoeren. Welke de relatie kan aangetoond worden tussen verbetering modeltrouw en de uitkomsten?

Verder lezen

Openheid over psychische problemen en aandoeningen in de werkomgeving

14 mei 2020

Werknemers en werkzoekenden met psychische problemen worstelen vaak met het dilemma of openheid hun aandoening in de werkomgeving verstandig is. Openheid hierover kan het gemakkelijker maken om werk te vinden of te behouden, maar kan ook leiden tot verlies van werk of afwijzing bij solliciteren.

Verder lezen

Nieuw Factsheet panel Psychisch Gezien over maatschappelijke participatie

09 april 2020

Mensen met aanhoudende psychische aandoeningen willen net als andere burgers meedoen in de maatschappij. Een nieuwe factsheet van het panel Psychisch Gezien laat participatiegegevens zien op basis van recente enquêtes en groepsgesprekken met panelleden.

Verder lezen

Het Coronavirus en IPS

09 april 2020

Zoals we allemaal weten is de maatschappelijke impact van het Coronavirus groot en worden veel mensen erdoor geraakt. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de mentale en lichamelijke gezondheid, ook voor mensen in een IPS-traject.

Verder lezen

Werk en persoonlijkheidsstoornissen en de effectiviteit van IPS

23 januari 2020

In dit artikel worden de bevindingen beschreven van werk en persoonlijkheidsstoornissen en de effectiviteit van IPS.

Verder lezen

Meta-analyse naar de impact van beleid op de effectiviteit van IPS

23 januari 2020

In dit artikel wordt een meta analyse gepresenteerd naar de impact van beleid op de effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun.

Verder lezen

Nieuwsbrief over wereldwijde implementatie IPS

23 januari 2020

De IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) bracht half januari een nieuwsbrief uit over de implementatie van IPS in een achttal landen.

Verder lezen

Eindrapportage Arbeidsmarktregionale samenwerking GGZ en W&I

23 december 2019

Om de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen een extra impuls te geven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zomer van 2017 in totaal € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen.

Verder lezen

Participatiewet haalt haar doelen niet

09 december 2019

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bracht onlangs een rapport uit van een eindevaluatie van de Participatiewet die bijna 5 jaar geleden in werking trad. Uit de evaluatie bleek dat de doelstellingen van de wet nauwelijks behaald zijn.

Verder lezen

IPS-CMD trajecten voor gemeentelijke kandidaten volgeboekt

09 november 2019

Het ministerie van SZW stelde dit voorjaar een subsidie beschikbaar waarmee 200 trajecten kunnen worden uitgevoerd voor de Common Mental Disorders (CMD) doelgroep.

Verder lezen

Nog plaatsen beschikbaar voor IPS CMD onderzoekssubsidie

22 oktober 2019

Op dit moment zijn er nog plaatsen beschikbaar voor deelname aan ministeriële regeling om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken.

Verder lezen

Verslag IPS Platform 4 oktober 2019

14 oktober 2019

Op 4 oktober was er weer een drukbezocht IPS Platform bij Phrenos in Utrecht met een volle agenda. Als eerste stelde Sarita Sanches zich voor.

Verder lezen

Rapportage: inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid (SCP)

14 oktober 2019

Uit een landenvergelijkende studie van de OECD (2018) blijkt dat de Nederlandse arbeidsmarkt er in veel opzichten goed voorstaat. Toch is er nog winst te behalen, met name op het terrein van inclusiviteit.

Verder lezen

Nederlandse werkgever in IPS Supported Employment Newsletter

26 september 2019

Onlangs verscheen het herfstnummer van de IPS Supported Employment Newsletter van het IPS Employment Center (Rockville Insitute). Daarin staat een deel van het interview met Els van Zanten van Albert Heijn en IPS-trajectbegeleider Erik Kruijff dat enige tijd geleden op deze site gepubliceerd werd.

Verder lezen

Nog drie maanden subsidie voor ministeriële regeling IPS-CMD

03 september 2019

Op 29 november stopt de aanvraagperiode van de IPS-regeling voor mensen met zogenoemde Common Mental Disorders. Heeft u nog cliënten op het oog voor wie IPS uitkomst zou kunnen bieden voor het vinden en/of behouden van een betaalde baan, aarzel dan niet! Er zijn nog veel trajecten beschikbaar.

Verder lezen

Al 1000 mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk dankzij IPS

27 augustus 2019

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is al jaren een bewezen effectieve aanpak om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan een gewone betaalde baan of opleiding te helpen. Op dit moment hebben ruim 1000 mensen met EPA via IPS een betaalde baan. En dit aantal groeit sterk. Veel lokale en landelijke partijen werken mee om IPS tot een succes te maken. Kenniscentrum Phrenos onderzoekt of IPS ook succesvol kan worden uitgebreid naar veel voorkomende psychische aandoeningen.

Verder lezen

Interview over IPS bij Albert Heijn

22 augustus 2019

Veel IPS-trajectbegeleiders in Nederland hebben een warm contact met Albert Heijn in hun regio om werk te vinden voor hun IPS-klanten. We gingen in Amsterdam in gesprek met Els van Zanten van Albert Heijn en Erik Kruijff, ten tijde van dit interview IPS-trajectbegeleider van Roads bij VIP Amsterdam over hun samenwerking en wat hen drijft.

Verder lezen

Open zijn op het werk over psychische problemen: het kan onder voorwaarden

15 augustus 2019

Veel mensen kampen met psychische problemen, maar weten niet of zij er verstandig aan doen hierover open te zijn op hun werk of bij solliciteren. Openheid kan positief werken (begrip, werkaanpassingen) maar zeker ook negatief (stigmatisering, discriminatie). Of openheid goed of slecht uitpakt hangt af van veel factoren, waarbij vooral de wijze van communiceren belangrijk is, blijkt uit nieuw onderzoek

Verder lezen

Vacature Tweede reviewer IPS-modeltrouwmeting

06 augustus 2019

Wegens een toenemende belangstelling voor IPS en een toenemend aantal GGZ-instellingen dat IPS heeft geïmplementeerd wordt het aantal IPS-modeltrouwmetingen dat wij uitvoeren steeds groter. Dit is de reden dat wij per direct op zoek zijn naar een aantal enthousiaste (tweede) reviewers om ons landelijke team van reviewers aan te vullen.

Verder lezen

Brief ministerie van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer

23 juli 2019

In een brief aan de voorzitter van de Tweede kamer bericht het ministerie van Sociale Zaken over twee onderzoeken naar mensen met psychische problemen en werk. Bovendien wordt de urgentie van samenwerking tussen ggz, gemeenten en UWV uiteengezet en over de rol van het ministerie bij die samenwerking.

Verder lezen

Alle Impuls-projecten op een rij

08 juli 2019

Onlangs verscheen de publicatie van de Programmaraad Werk en Inkomen: Alle Impuls-projecten op een rij: 31 x inspiratie voor een nog betere samenwerking tussen ggz en Werk & Inkomen. Het is een publicatie van de Programmaraad Werk & Inkomen.

Verder lezen

Artikel over IPS in Nederland verschenen

21 juni 2019

Onlangs verscheen in Psychiatric Rehabilitation Journal een artikel over IPS in Nederland. Het gaat over hoe IPS in de arbeidsre-integratieprogramma's voor mensen met ernstige psychische aandoeningen opgenomen is, wat de stand van zaken is en welke ontwikkelingen er op dit gebied zijn.

Verder lezen

Subsidie- en onderzoeksregeling IPS voor mensen met ‘common mental disorders’

30 april 2019

Gemeenten en UWV kunnen nu mensen met mildere psychische aandoeningen makkelijker aan het werk helpen. Op 1 mei 2019 treedt een ministeriële regeling in werking die inzet van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) bij mensen met common mental disorders (CMD) bevordert. De nieuwe regeling geeft subsidie voor een individuele plaatsing en steun (IPS)-traject, zodat de juiste specialistische begeleiding kan worden gegeven.

Verder lezen

Drukbezocht IPS Platform op 12 april

26 april 2019

Op 12 april j.l. was er weer een drukbezocht IPS Platform met veel verschillende onderwerpen op de agenda. Naast de nieuwe IPS-regeling voor mensen met CMD werden ook de IPS outcomedata over 2018 gepresenteerd. Na de pauze ging Jaap van Weeghel in op toekomstige IPS-ontwikkelingen die al gaande zijn. Ten slotte werden er verschillende IPS-onderwerpen vanuit de praktijk besproken en ervaringen uitgewisseld.

Verder lezen

Presentaties Leerbijeenkomst Samenwerking GGZ en W&I - 16 april 2019

25 april 2019

Dinsdag 16 april vond in Woerden een leerbijeenkomst plaats over de regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen.
De bijeenkomst is georganiseerd door de Programmaraad (waarin UWV, VNG, Divosa en Cedris samenwerken) samen met GGZ Nederland en het ministerie van SZW en heeft als doel om kennis met elkaar te delen over onderwerpen die de samenwerking verder brengen.

Verder lezen

Negen kersverse IPS-trajectbegeleiders erbij!

14 maart 2019

Op 7 maart hebben negen IPS-trajectbegeleiders de IPS-training succesvol afgerond! Dit zijn drie collega's van GGZ inGeest en zes collega's van Roads/Arkin. Allemaal van harte gefeliciteerd!!! Beide organisaties hebben er zeer gemotiveerde IPS-collega's bij!

Verder lezen

Ministeriële regeling IPS-CMD

14 maart 2019

Op 1 mei 2019 (of mogelijk eerder) treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. De aanvraagperiode loopt tot en met 29 november 2019. De duur van een IPS-traject is twee jaar met de mogelijkheid van verlenging met één jaar.

Verder lezen

Praktijkdag Programmaraad: Subsidieregeling IPS voor CMD-doelgroep

01 maart 2019

Op 14 maart organiseert de Programmaraad een praktijkdag en de dag van de 1000 Voorbeelden. Tijdens deze dag kan men een workshop volgen over een nieuwe ministeriële regeling die per 1 april ingaat om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken.

Verder lezen

Cognitieve training versterkt de arbeidsre-integratiemethode IPS

01 maart 2019

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. Zij krijgen vaker betaald werk en werken meer uur per week dan de mensen die alleen IPS aangeboden kregen.

Verder lezen

Jaap van Weeghel presenteert cijfers over IPS

22 februari 2019

Onlangs heeft Jaap van Weeghel, wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Phrenos in Den Haag twee presentaties over IPS gehouden bij de ministeries van Sociale Zaken en VWS. Steeds vaker komt Phrenos in de gelegenheid om een rol te spelen in de verbinding van de ggz en het sociale domein.

Verder lezen

Werkgevers delen hun ervaringen met IPS

21 december 2018

Gelukkig zien we in Nederland steeds meer werkgevers die inclusief willen ondernemen en mensen met een arbeidsbeperking willen aannemen. Om meer aandacht te geven aan deze betrokken werkgevers die ook positieve ervaringen met IPS hebben opgedaan, willen we op werkenmetips.nl werkgevers presenteren die graag hun ervaringen met IPS willen delen.

Verder lezen

Boeiend IPS platform met nieuw beleid, onderzoek en praktijk: 2 november 2018

16 november 2018

Op 2 november was er een goed bezocht IPS Platform bij Kenniscentrum Phrenos in Utrecht. Op de gevarieerde agenda stond een aantal beleidsonderwerpen waaronder de aankondiging van een nieuwe IPS-regeling voor CMD (Common Mental Disorders) en onderzoek naar de inzet van cognitieve remediatie in combinatie met IPS binnen eerste psychose teams.

Verder lezen

Workshop IPS in de praktijk op het FACT congres 2018 in Utrecht

28 september 2018

Op 21 september was er het zeer drukbezochte FACT congres in de Utrechtse Domkerk met als titel ‘Oogsten uit de proeftuinen van nieuwe pioniers’. Een onderdeel van het programma was een workshop in het buitenprogramma waarin deelnemers konden kennismaken met IPS in de praktijk.

Verder lezen

Twee jaar 'Werk is Dichterbij dan je Denkt'

16 juli 2018

'Werk is Dichterbij dan je Denkt' is een experiment in het kader van het 'Meedoen Werkt' programma 2016-2018 van de gemeente Amsterdam, vormgegeven door Roads, in samenwerking met de Cliëntenraad en Naastbetrokkenenraad van Arkin.

Verder lezen

Geslaagd!

16 juli 2018

Op 6 juli is er in Utrecht een landelijke IPS-training afgerond. Elf mensen ontvingen hun felbegeerde certificaat voor IPS-trajectbegeleider. Zij kunnen tevreden van de zomer genieten! Gefeliciteerd!

Verder lezen

Aangepaste beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 per 1 juli in werking

02 juli 2018

Belangrijk nieuws voor ggz-instellingen die IPS uitvoeren en voor die ggz-instellingen die subsidie bij UWV willen aanvragen voor nieuwe IPS-trajecten. De nieuwe beleidsregels voor de onderzoekdsregeling zijn per 1 juli in werking gegaan.

Verder lezen

CORAL 2.0 helpt bij afwegingen rond openheid over psychische aandoeningen op de werkvloer

28 juni 2018

Vertel je op je werk of bij een sollicitatie over je psychische aandoening of niet? En áls je open bent, wat vertel je dan, op welk moment en aan wie? De vernieuwde keuzehulp CORAL 2.0 helpt bij deze persoonlijke afwegingen. Bovendien is er nu een handleiding beschikbaar voor bijvoorbeeld klantmanagers bij een gemeente of UWV, bedrijfsartsen, loopbaancoaches, P&O’ers en ggz-medewerkers.

Verder lezen

Handreiking ‘Lichtere psychische aandoeningen en werk’

28 juni 2018

Hoe kunnen mensen met een psychische aandoening vaker en beter aan het werk komen en blijven? Die vraag staat centraal in de handreiking die is ontwikkeld voor partijen en professionals uit de GGZ en Werk & Inkomen. De afgelopen jaren is die samenwerking geïntensiveerd. In vele regio’s werken UWV, gemeenten, GGZ-instellingen en andere betrokkenen hieraan. 

Verder lezen

Jacobine Geel neemt het plan van aanpak van de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in ontvangst

28 juni 2018

Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, nam op 12 juni het plan van aanpak met de veelzeggende titel ‘Werk Herstelt’ in ontvangst. In de regio Midden-Utrecht werken GGZ-instellingen, gemeenten en UWV samen om mensen met een ernstige psychische aandoening aan betaald werk te helpen.

Verder lezen

Onderzoek jobcoaching en behoud van werk - jobcoaches gezocht!

21 juni 2018

Onderzoekers van het Trimbos-instituut zoeken jobcoaches die willen deelnemen aan een onderzoek naar welke aspecten van jobcoaching werkzaam zijn voor het behoud van banen.

Verder lezen

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei helpt cliënten aan werk: Eerste zeven trajectbegeleiders ontvangen diploma

21 juni 2018

Op 14 juni ontvingen de eerste zeven RIBW AVV IPS-trajectbegeleiders hun certificaat. Een moment dat natuurlijk feestelijk gevierd werd.

Verder lezen

IPS kick-off bij Reinier van Arkel

07 juni 2018

Op donderdag 31 mei vond bij Reinier van Arkel in Vught de Kick-off plaats van IPS.  De aftrap van de Kick-off werd verricht door de heer Eddy van Doorn, voorzitter van de Raad van Bestuur van Reinier van Arkel.  Onder veel belangstelling van medewerkers, cliënten en de familieraad deed hij een korte aftrap.

Verder lezen

Kennis en Participatiefestival groot succes

31 mei 2018

Op 24 mei kwamen ruim 700 mensen bijeen in de Brabanthallen te 's Hertogenbosch voor het Kennis en participatiefestival, georganiseerd door UWV, GGZ Nederland, De Programmaraad en het ministerie van Sociale Zaken.

Verder lezen

Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

10 april 2018

Het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad organiseren het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Verder lezen

Qmusic-dj Stephan Bouwman vertelt in eigen uitzending over zijn depressie

01 maart 2018

Qmusic-dj Stephan Bouwman kwam er gisteren live op de radio voor uit dat hij depressief is. Hij hoopt dat zijn lotgenoten zich door hem gesterkt voelen en nu op hun werk ook makkelijker over hun psychische ziekte kunnen praten.

Verder lezen

Handboek IPS werkt! aangeboden aan Erik Dannenberg

13 februari 2018

Tijdens de Estafettebijeenkomst Regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen op 8 februari heeft Jaap van Weeghel het Handboek IPS werkt! aangeboden aan Erik Dannenberg voorzitter van Divosa

Verder lezen

Infographic ‘Wat doe je tegen stigma?’

02 februari 2018

Vanuit het project Generieke Module Destigmatisering is een infographic ontwikkeld getiteld: ‘Wat doe je tegen stigma?’. De infographic bevat een compacte en actiegerichte samenvatting van de generieke module, primair gericht op mensen die stigma ervaren. De infographic bestaat uit een basispagina, van waaruit naar de verschillende onderdelen kan worden doorgeklikt.

Verder lezen

Coproducing employment initiatives for young persons with disabilities and mental health problems

01 februari 2018

Op dinsdag 30 januari heeft Cris Bergmans van Kenniscentrum Phrenos samen met een (oud-)deelnemer aan een IPS-traject (die op zijn verzoek niet met zijn naam genoemd wordt) een presentatie gehouden tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel.

Verder lezen

Handboek IPS werkt! wordt aangeboden bij estafettebijeenkomst

18 januari 2018

Tijdens de estafettebijeenkomst van 8 februari a.s. (zie agenda) zullen de auteurs Jaap van Weeghel en Harry Michon het Handboek IPS werkt! aanbieden aan Erik Dannenberg voorzitter van Divosa.

Verder lezen

IPS Kick-off bij RIBW Arnhem Veluwe Vallei

18 januari 2018

Op 9 januari 2018 vond de IPS Kick-off bij RIBW Arnhem Veluwe Vallei plaats. Leden van de Raad van Bestuur, managers en IPS-trajectbegeleiders kwamen bijeen om de implementatie van IPS in hun instelling te starten.

Verder lezen

IPS werkt! Eerste Nederlandstalige handboek over de methodiek IPS

07 december 2017

Voor mensen die in de praktijk met Individuele Plaatsing en Steun (IPS) werken of zich als professional in opleiding willen verdiepen in de methode IPS, is onlangs IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun verschenen. Dit handboek is het eerste Nederlandstalige handboek over de methodiek IPS. Het laat zien dat IPS werkt en resultaten oplevert voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen die een gewone baan willen of een opleiding willen doen of hervatten.

Verder lezen

Succesvolle bijeenkomst over IPS in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

05 december 2017

Op 4 december vond een bijeenkomst plaats over Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor instellingen Opvang en Beschermd Wonen, gemeenten en cliëntenraden. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos, Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen en Federatie Opvang.

Verder lezen

Twee films over IPS in Amsterdam door ROADS

17 november 2017

Om meer bekendheid te maken over IPS liet ROADS een promotiefilm maken. In het filmpje komt onder anderen een cliënt aan het woord die 2 jaar uitgevallen was door psychische problemen. Samen met zijn trajectbegeleider en de support van zijn werkgever is hij gere-integreerd. Een mooi voorbeeld van het succes van IPS. Een tweede film die in het Amsterdamse werd gemaakt geeft verslag van een bijeenkomst van ROADS met alle betrokkenen bij IPS.

Verder lezen

Zorgkrant 2017: Succesformule IPS werkt

17 november 2017

In de Zorgkrant 2017 is een pagina gewijd aan IPS. Cris Bergmans, van Kenniscentrum Phrenos vertelt hierin over de doelgroep, het wetenschappelijk bewijs voor de werking van IPS, de dynamiek van de functie trajectbegeleider en het hoopvolle verhaal van IPS. De Zorgkrant wordt als bijlage verspreid bij 775.000 huis-aan-huisbladen.

Verder lezen

Subsidiebedrag verhoogd tot € 3 miljoen

13 november 2017

De Raad van Bestuur van UWV is er op 7 november jl. mee akkoord gegaan om het maximale subsidiebedrag voor de derde trajectstartperiode te verhogen tot € 3 miljoen. Dat houdt dus in dat er € 1 miljoen extra budget is voor de uitvoering van IPS-trajecten. Hiermee kunnen 125 extra IPS-trajecten van start gaan.

Verder lezen

Nieuwsbrief Samen voor de klant

12 oktober 2017

Lees de nieuwsbrief Samen voor de klant van de Programmaraad

Verder lezen

Bijeenkomst Individuele Plaatsing en Steun voor Ribw’s

12 oktober 2017

Op 3 oktober was er een bijeenkomst van de RIBW Alliantie, Kenniscentrum Phrenos en GGZ Nederland over de implementatie van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) bij Ribw’s.
Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen geïnformeerd over IPS en op welke wijze dit binnen een RIBW’s geïmplementeerd kan worden. IPS wordt de laatste jaren steeds meer succesvol geïmplementeerd binnen RIBW’s. Er zijn op dit moment 4 Ribw’s die met IPS werken.

Verder lezen

Nieuwe ronde UWV Onderzoeksubsidieregeling IPS

29 september 2017

Voor 15 november 2017 moeten ggz-instellingen hun nieuwe aanvraag indienen bij UWV in het kader van de IPS onderzoeksubsidieregeling voor de periode 1-1-2018 tot 1-7-2018. De subsidie wordt halfjaarlijks verleend. De reden hiervan is dat u tweemaal per jaar subsidie kunt aanvragen.

Verder lezen

Nieuwe lichting IPS-trajectbegeleiders

29 september 2017

Na 8 trainingsbijeenkomsten hebben Marja Halters en Cris Bergmans op donderdag 14 september 7 trajectbegeleiders van Lister in Utrecht hun IPS certificaat mogen uitreiken. Bijzonder enthousiaste en bevlogen mensen! Gefeliciteerd en zet 'm op Lister!

Verder lezen

Bijeenkomst over IPS bij RIBW’s

07 september 2017

Op 3 oktober is van 10.00 uur - 13.00 uur een bijeenkomst van de RIBW Alliantie, Kenniscentrum Phrenos en GGZ Nederland over de implementatie van Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Verder lezen

De kunst van zorgvuldig matchen: artikel in tijdschrift voor arbeidsdeskundigen

17 augustus 2017

In het augustusnummer van ADvisie was IPS het onderwerp van de coverstory. In dit artikel komen aan het woord Anke van Eerd, IPS-coach bij Wij 3.0, Marion Schmied, manager bij Rekt, Cris Bergmans, stafmedewerker IPS bij Phrenos en Robert Boxem, arbeidsdeskundige bij UWV Werkbedrijf.

Verder lezen

7 nieuwe IPS-trajectbegeleiders erbij in Friesland!

10 juli 2017

Friesland kan zich verheugen in een zevental gloednieuwe IPS-trajectbegeleiders. Op vrijdag 30 juni zijn er bij GGz-Friesland 7 enthousiaste IPS-trajectbegeleiders gecertificeerd!

Verder lezen

Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I

15 juni 2017

Ik ben blij dat deze nieuwbrief er is, zegt Jetta Klijnsma in het openingsbericht van deze kersverse nieuwsbrief vanuit de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen. En dat is niet voor niets.

Verder lezen

Plannen voor regionale samenwerking voor 24 juni indienen

15 juni 2017

In het kader van de nieuwe impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen stellen momenteel centrum-gemeenten en ggz-instellingen samen plannen op. Voor het maken van deze plannen is een aanvraagformulier beschikbaar dat hiervoor gebruikt moet worden.

Verder lezen

Arkin/Roads ontvangt IPS Learning Community Europe Achievement Award 2017 in Cleveland

26 mei 2017

Arkin/Roads heeft op woensdag 24 mei in Cleveland de IPS Learning Community Europe Award 2017 ontvangen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het internationale IPS samenwerkingsverband. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door het IPS Employment Center, The Rockville Institute, Westat. De Award werd namens Roads in ontvangst genomen door bestuurder Juul Reinking.

Verder lezen

Routekaart psychische aandoeningen en werk

22 mei 2017

Op 18 mei jl. heeft de Programmaraadeen routekaart gepubliceerd over psychische aandoeningen en werk. De overgrote meerderheid van mensen met psychische aandoeningen willen gewoon meedoen en werken. Maar toch vallen zij vaak buiten het arbeidsproces. Dat is een groot verlies: voor de betrokkene zelf, maar ook voor de maatschappij. Door beter met elkaar samen te werken kunnen professionals uit de GGZ en hun Werk & Inkomen-collega’s van UWV en gemeenten grote stappen zetten op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt en tot een integrale aanpak komen waarin behandelplan en re-integratieplan op elkaar zijn afgestemd.

Verder lezen

IPS platform goed bezocht

18 mei 2017

Op 12 mei was er weer een goedbezocht IPS Platform. Op de agenda stond onder andere een aantal praktische zaken rond IPS. Zo werden twee Apps gepresenteerd die ontwikkeld zijn en gebruikt kunnen worden. Het gaat om de IPS-app die je op deze website kunt vinden. Na enige kinderziektes is die ge-updatet en klaar voor gebruik.

Verder lezen

Tweede aanvraagronde IPS onderzoeksregeling UWV

24 april 2017

Voor 15 mei 2017 moeten ggz-instellingen hun nieuwe aanvraag indienen bij UWV in het kader van de IPS onderzoeksregeling voor de periode 1-7-2017 tot 1-1-2018. De subsidie wordt halfjaarlijks verleend. De reden hiervan is dat u tweemaal per jaar subsidie kunt aanvragen.

Verder lezen

Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’ druk bezocht

13 april 2017

Gisteren vond de drukbezochte Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’ plaats in Utrecht. Bijna 300 professionals en beleidsmakers die werken aan de (re-)integratie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn, bij bijvoorbeeld UWV, gemeenten, sociale werkbedrijven, zorgverzekeraars, (vertegenwoordigers van) organisaties voor geestelijke gezondheid en Landelijke cliëntenraden woonden deze dag bij. Phrenos was één van de medeorganisatoren van deze middag.

Verder lezen

Zes kersverse IPS-trajectbegeleiders bij Dimence

06 april 2017

Afgelopen maandag 3 april hebben bij de ggz-instelling Dimence in Deventer zes medewerkers hun opleiding tot IPS-trajectbegeleider afgerond. Gefeliciteerd! IPS-trainer Ina Meijer zette vol trots de kersverse IPS-trajectbegeleiders op de foto. We wensen hen veel succes en hopen dat ze veel mensen zullen begeleiden naar een betaalde baan.

Verder lezen

Workshop IPS bij ART-festival 30 maart

30 maart 2017

Op 30 maart hebben Cris Bergmans (Kenniscentrum Phrenos), Bart Lindner (RIBW Nijmegen en Rivierenland), Robin en Daniel een presentatie gegeven op het ART-festival in Amersfoort over Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Cris en Bart vertelden over de principes van IPS en hun werk als IPS trajectbegeleider. Robin en Daniel vertelden over hun eigen ervaringen met IPS in hun traject naar betaald werk.

Verder lezen

Lister start met implementatie IPS

23 maart 2017

Vandaag was er bij Lister in Utrecht de Kick off van het werken met IPS. Het komende half jaar zullen er 7 trajectbegeleiders van Lister worden geschoold in het werken met IPS.

Verder lezen

Generieke module Destigmatisering gepubliceerd

23 maart 2017

Onlangs is de generieke module Destigmatisering beschikbaar gekomen. Stigma is een urgent probleem met soms verregaande gevolgen. De breed gedragen module doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies.

Verder lezen

Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’

14 maart 2017

Op 12 april organiseert de Programmaraad samen met SZW, GGZ NL en Kenniscentrum Phrenos in Utrecht een landelijke informatiemiddag over het programma ‘Impuls Regionale Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’. Tijdens deze bijeenkomst kunt u inspiratie opdoen voor het opstellen en uitvoeren van de regionale plannen om mensen met psychische aandoeningen aan het werk te helpen.

Verder lezen

IPS in Nijmegen in de pers

23 februari 2017

In Hét Ondernemersbelang verscheen een artikel met de titel 'RIBW helpt mij zoeken naar een baan die écht bij mij past'. In het artikel komt een IPS'er Bart Lindner van RIBW Nijmegen en een van zijn klanten aan het woord.

Verder lezen

Sarah Swanson over IPS outcome data

17 februari 2017

Op 14 februari 2017 was er een extra IPS platform in het Astare te Utrecht. In een druk bezochte bijeenkomst vertelde de nationale trainer van het IPS Center Sarah Swanson over het gebruik en belang van IPS outcome data. Deze uitkomstdata worden binnen IPS intensief gebruikt om de resultaten te monitoren en te kijken wat er al goed gaat en op welke wijze ggz-instellingen die IPS hebben geïmplementeerd hun werkwijzen verder kunnen verbeteren om tot (nog) betere resultaten te komen. Sarah gaf tips op welke wijze veranderingen opgemerkt kunnen worden binnen IPS-programma’s en hoe organisaties nieuwe doelen kunnen stellen rond het werken met IPS.

Verder lezen

IPS-begeleid leren variant haalbaar volgens Australische studie

13 januari 2017

Nieuwe IPS-begeleid leren variant is haalbaar voor jongeren met psychische problemen die middelbare school willen afmaken.

Verder lezen

Sarah Swanson, spreker op extra IPS-platformbijeenkomst 14 februari

12 januari 2017

Graag willen wij u uitnodigen voor een extra IPS platformbijeenkomst op dinsdag 14 februari van 15.00-17.00 uur. De exacte locatie is nog niet bekend, maar de bijeenkomst zal in Utrecht zijn.

Verder lezen

Vacature: Trainer Individuele Plaatsing en Steun

02 januari 2017

Kenniscentrum Phrenos (www.kenniscentrumphrenos.nl) beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen door het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Bij het kenniscentrum zijn 37 ggz-instellingen aangesloten. Het kenniscentrum beschikt over een stafbureau, gevestigd in Utrecht.
Kenniscentrum Phrenos is in Nederland tevens het expertisecentrum voor Individuele Plaatsing en Steun. IPS is dé effectieve arbeidsre-integratiemethode voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.
Wegens een toenemende belangstelling en vraag naar de training “IPS-trajectbegeleider” en een groter aantal modeltrouwmetingen IPS zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste trainer om ons landelijke team van vijf docenten aan te vullen.

Verder lezen

Uitkomsten van Pilot IPS in gemeente Den Haag positief

22 december 2016

Onderzoekers van het Trimbos-instituut evalueerden een pilot bij de gemeente Den Haag waarin cliënten van ggz of maatschappelijke opvang met ernstige psychische problemen en een bijstandsuitkering, met hulp van de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ondersteuning kregen bij het zoeken en behouden van werk. De uitkomsten van de pilot zijn positief.

Verder lezen

Impuls voor regionale samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen

22 december 2016

Om de regionale samenwerking tussen ggz-instellingen en het domein van werk en inkomen verder te stimuleren rond arbeidsmarktparticipatie van mensen met een psychische aandoening stelt Staatssecretaris Klijnsma in 2017 en 2018 maximaal € 3,5 miljoen beschikbaar voor regio’s die actief aan de slag gaan met dit thema. Dit kondigde ze aan op 21 december bij een werkbezoek in Amsterdam.

Verder lezen

Nieuwe lichting trajectbegeleiders

15 december 2016

Onlangs heeft er weer een flink aantal trajectbegeleiders de training succesvol afgerond. 14 cursisten slaagden voor de derde landelijke training. U ziet 12 van hen hierboven op de foto. Ook bij de RIBW Nijmegen en Yulius zwaaiden trrajectbegeleiders met een certificaat af.
De implementatie van IPS in Nederland is in volle gang.

Verder lezen

IPS belicht bij bijeenkomst van UWV-GGZ Nederland

15 december 2016

Op 2 december 2016 vond bij de Colour Kitchen in Utrecht een succesvolle bijeenkomst plaats, georganiseerd door GGZ Nederland en UWV. Marga Oostindie van UWV loodste de aanwezigen door een programma toegespitst op samenwerking tusen ggz-instellingen en UWV in de eigen regio. Het middagprogramma stond in het licht van IPS.

Verder lezen

Kick-off GGZ Delfland

09 december 2016

Afgelopen dinsdagmiddag 6 december 2016 was er een goede kick-off van IPS binnen GGZ Delfland. Met deze start wordt er binnen GGZ Delfland vormgegeven aan het versterken van de eigen regie van de cliënt en van de samenwerking tussen de toekomstige IPS- trajectbegeleiders en behandelaren/behandelteams. Voor deze bijeenkomst was er veel belangstelling en enthousiasme. Wat dat betreft was de start veelbelovend.

Verder lezen

Startbijeenkomst IPS bij Dimence in Deventer

17 november 2016

Op donderdag 10 november is Dimence gestart met het implementatie en scholingstraject IPS. Zes Dimence-medewerkers sworden opgeleid tot IPS-trajectbegeleider. De toekomstige IPS-trajectbegeleiders werken vanuit (F)ACT-teams in Deventer, Zwolle, Hardenberg, Raalte en Almelo.

Verder lezen

20 miljoen euro beschikbaar voor begeleiding naar werk van mensen met psychische aandoening

20 oktober 2016

UWV stelt voor de komende 5 jaar een onderzoeksubsidie van 20 miljoen euro beschikbaar voor Individuele Plaatsing en Steun-trajecten (IPS).

Verder lezen

GGz Centraal bijeenkomst over de eerste vorderingen met IPS

13 oktober 2016

Dinsdag 27 september j.l. vond in de KNHS de kick-off plaats van het IPS van GGz Centraal. De KNHS is een van de bedrijven die cliënten van GGz Centraal een werkervaringsplaats biedt.

Verder lezen