Home > Nieuws > Brief ministerie van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer

Brief ministerie van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer

23 juli 2019

In een brief aan de voorzitter van de Tweede kamer van 11 juli 2019 bericht het ministerie van Sociale Zaken over twee onderzoeken naar mensen met psychische problemen en werk. Bovendien wordt de urgentie van samenwerking tussen ggz, gemeenten en UWV uiteengezet en over de rol van het ministerie bij die samenwerking.

De onderzoeken

In de brief gaat het ministerie in op twee onderzoeken.

Het CBS heeft met een statistisch onderzoek de samenhang in kaart gebracht tussen gezondheid en werk en uitkeringen voor het gebruik van psychische zorg in het jaar 2016 (zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/16/geestelijke-gezondheidszorg-en-arbeidsmarktpositie-2016)

Het tweede onderzoek betreft het SEO-onderzoek ‘Gezondheidsproblemen in WW en bijstand’. Dit onderzoek richt zich op de rol van gezondheidsproblemen bij in- en uitstroom in WW en bijstand. De in- en uitstroom van mensen met psychische problemen wordt vergeleken met die van mensen met somatische problemen en die van mensen zonder gezondheidsklachten. De invloed van somatische klachten, zo bleek uit het onderzoek, is in vergelijking met die van psychische beperkter. Daarnaast hebben mensen in de WW en de bijstand met gezondheidsproblemen een kleinere kans om uit te stromen richting duurzaam werk. Dit geldt vooral voor psychische gezondheidsproblemen.

Samenwerking

Voorts gaat het ministerie in de brief in op de noodzaak van samenwerking en noemt daarbij de regionale samenwerkingsverbanden die in de afgelopen jaren gevormd zijn, het landelijke samenwerkingsconvenant. Daarbij gaat het ministerie excpliciet in op de wijze waarop bij IPS samengewerkt wordt en hoe men deze re-integratiemethode inzet.

Citaat:

Begeleiding naar werk is vaak cruciaal om de resultaten van de behandeling te laten beklijven. IPS is een uit de Verenigde Staten afkomstige, door de ggz ontwikkelde, methode om mensen met psychische aandoeningen aan werk te helpen. Belangrijk kenmerk van IPS is ‘first place than train’. Dat betekent dat iemand zo snel mogelijk begint met een echte baan en om de taakuitvoering die daarbij hoort begeleiding/training krijgt. IPS is oorspronkelijk voor mensen met ernstige psychische aandoeningen ontwikkeld, en bij die groep bewezen effectief gebleken. IPS wordt uitgevoerd door ggz-aanbieders en uitkeringsinstanties samen. Het persoonlijk benaderen van werkgevers is in de methode ingebakken. De methode wordt op tal van plaatsen in de wereld ingezet en kent onverwacht goede resultaten.”

Lees de gehele brief van het ministerie aan de Tweede Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 + 1 =