Home > Nieuws > Coproducing employment initiatives for young persons with disabilities and mental health problems

Coproducing employment initiatives for young persons with disabilities and mental health problems

1 februari 2018

Op dinsdag 30 januari heeft Cris Bergmans van Phrenos samen met een (oud-)deelnemer aan een IPS-traject (die op zijn verzoek niet met zijn naam genoemd wordt) een presentatie gehouden tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel. De bijeenkomst werd georganiseerd door een Taskforce ‘Support Services of Tomorrow’ waar Mental Health Europe lid van is. De voorzitter van de bijeenkomst was het Italiaanse EP-lid Brando Benifei. In de bijeenkomst waren naast veel deelnemers uit heel Europa ook enkele Europese Parlementsleden aanwezig. De bijeenkomst ging met name over werkgelegenheidsinitiatieven voor jonge mensen met een handicap of psychische problemen en de noodzaak voor cocreatie tussen mensen met een beperking en betrokken stakeholders zoals zorgaanbieders.

Eigen ervaringen

In een sessie over manieren om mensen met een psychische aandoening te includeren op de arbeidsmarkt kwamen Cris en de deelnemer uitgebreid aan het woord. De deelnemer vertelde over zijn (opleidings)achtergrond en de psychische problemen die hij een aantal jaar geleden ondervond. Door de behandeling in een ggz-instelling kwam hij in aanraking met een IPS-trajectbegeleider waarna ze samen een traject naar betaald werk hebben uitgezet. Inmiddels werkt hij alweer 4 jaar en is het IPS-traject succesvol afgerond.

Inclusief

Cris Bergmans vertelde meer over de principes van IPS en de wijze waarop een IPS-trajectbegeleider mensen met een psychische aandoening ondersteunt naar regulier betaald werk of een opleiding. Ook ging hij in op de wijze waarop IPS in Nederland is geïmplementeerd in veel ggz-instellingen en dat de methodiek is opgenomen in een aantal richtlijnen en wordt ingekocht door UWV en gemeenten. Het verhaal over IPS werd met veel enthousiasme ontvangen als goed voorbeeld om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 83 = 86