Home > Nieuws > Onderzoek vanuit drie perspectieven naar IPS in Nederland

Onderzoek vanuit drie perspectieven naar IPS in Nederland

16 februari 2023

Het Centrum Inclusieve ArbeidsOrganisatie onderzocht in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en UWV hoe de methode IPS in Nederland wordt toegepast en hoe de ervaringen vanuit drie verschillende perspectieven zijn: IPS-kandidaten, hun IPS-begeleider en hun leidinggevende.
Tevens is in dit onderzoek verkend wat eraan zou kunnen bijdragen dat meer mensen met ernstige psychisch problemen aan het werk kunnen komen en duurzaam aan het werk kunnen blijven. Dit is onderzocht middels een klankbordgroepsgesprek met 6 IPS-coördinatoren en 31 interviews met 11 verschillende clusters van IPS-kandidaten, IPS-begeleiders en leidinggevenden.

Resultaten

Resultaten laten zien dat IPS-kandidaten overwegend positief zijn over de IPS-begeleiding die ze ontvangen, en de meerderheid heeft gedurende het IPS-traject werk gevonden. IPS-kandidaten solliciteerden op reguliere vacatures, maar hadden daarbij wel baat bij aanpassingen in bijvoorbeeld de werktijden. Kandidaten werden gesteund in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook gaven ze aan meer behoefte te hebben aan professionele ontwikkelmogelijkheden, zoals in taakuitbreiding.

Aanbevelingen

Uit dit onderzoek komen enkele aandachtsgebieden naar voren waar kansen liggen om meer mensen uit deze doelgroep duurzaam aan het werk te helpen en houden:
1) De keuze over openheid over de psychische kwetsbaarheid op het werk is een dilemma voor de IPS-kandidaten. Uit de interviews komen voorbeelden naar voren van een positief effect van ’disclosure’ (openheid m.b.t. de aandoening of beperking). Openheid biedt bijvoorbeeld ruimte om het werk aan te passen en het biedt de werkgever de mogelijkheid om gebruik te maken van voorzieningen. Gezien de beperkte schaal van dit onderzoek blijft het aanbevelenswaardig om gebruik te maken van de beslishulp CORAL (Henderson et al. 2013; Van Weeghel & Michon, 2018) zodat zowel IPS-kandidaten als IPS-begeleiders zich gesteund voelen in deze keuze.
2) Het blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar om mensen met een psychische kwetsbaarheid in reguliere functies aan het werk te helpen. Daarom worden bij de toepassing van IPS in Nederland vaker enkele aanpassingen gedaan aan het werk. Diverse IPS-kandidaten geven aan dat zij vinden niet genoeg ontwikkelmogelijkheden te hebben in hun werk en dat hun capaciteiten onderbenut worden. Ontwikkelmogelijkheden in het werk vormen een belangrijk aspect van de kwaliteit van arbeid (WRR, 2020), dat medebepalend is voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het methodisch aanpassen van werk met behulp van de methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) zou van toegevoegde waarde kunnen zijn voor IPS ten behoeve van het aan het werk.

Download het onderzoeksrapport 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

70 + = 72