Meer informatie regelgeving en downloads

UWV

Het UWV voert de volgende wetten rondom arbeidsongeschikheid, ziekte en werkloosheid uit: Wajong (Wajong voor 2010, 2010-2015, Wajong vanaf 2015), WAO/WIA, WW, ZW. Er zijn allerlei voorzieningen om mensen die arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte of mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen. Alle informatie hierover is op de website van UWV te verkrijgen.

Wet banenafspraak