Home > Nieuws > Routekaart psychische aandoeningen en werk

Routekaart psychische aandoeningen en werk

22 mei 2017
Op 18 mei jl. heeft de Programmaraad een routekaart gepubliceerd over psychische aandoeningen en werk. De overgrote meerderheid van mensen met psychische aandoeningen willen gewoon meedoen en werken. Maar toch vallen zij vaak buiten het arbeidsproces. Dat is een groot verlies: voor de betrokkene zelf, maar ook voor de maatschappij. Door beter met elkaar samen te werken kunnen professionals uit de ggz en hun Werk & Inkomen-collega’s van UWV en gemeenten grote stappen zetten op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt en tot een integrale aanpak komen waarin behandelplan en re-integratieplan op elkaar zijn afgestemd.

De Programmaraad biedt professionals uit de GGZ en Werk & Inkomen de Routekaart  psychische aandoeningen en werk aan, vanuit de overtuiging dat in de meeste gevallen werk bijdraagt aan het herstel en dus goed is voor mensen met een psychische aandoening.

De routekaart is ingedeeld in 7 categorieën

  1. Arbeid als medicijn
  2. Aanpakken en interventies
  3. Integrale aanpak GGZ en W&I
  4. Kennis en kennisdelen
  5. Werkgevers en banen
  6. Stigma
  7. Ervaringsdeskundigen en cliënten

De routekaart is een verwijssysteem. Het geeft via links naar achterliggende bronnen toegang tot belangrijke informatie. Als je als professional met een vraag zit vergemakkelijkt de routekaart het vinden van relevante informatie. De bedoeling is om er als professional zelf mee aan de gang te gaan en te zoeken en door te klikken.

Groeidocument
De routekaart is een groeidocument. De samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen is volop in ontwikkeling. In vele arbeidsmarktregio’s lopen initiatieven, projecten en programma’s. Om van elkaar te kunnen leren en te profiteren van elkaars ervaringen is het belangrijk om relevante informatie goed toegankelijk te maken. Dat is de missie van de routekaart.

De huidige versie van de routekaart is een eerste stap. De bedoeling is dat hij wordt aangevuld en verder ontwikkeld, zodat er een dynamische ‘body of knowledge’ ontstaat. Daarom de oproep aan iedereen die suggesties, aanvullingen of andere opmerkingen heeft: neem contact op met de helpdesk van de Programmaraad via helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl

Ook is op de website Samenvoordeklant een pagina ingericht over psychische aandoeningen en werk.

Download de Routekaart

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

− 2 = 2