Home > Nieuws > Boeiend IPS platform met nieuw beleid, onderzoek en praktijk: 2 november 2018

Boeiend IPS platform met nieuw beleid, onderzoek en praktijk: 2 november 2018

16 november 2018

Op 2 november was er een goed bezocht IPS Platform bij Kenniscentrum Phrenos in Utrecht. Op de gevarieerde agenda stond een aantal beleidsonderwerpen waaronder de aankondiging van een nieuwe IPS-regeling voor CMD (Common Mental Disorders) en onderzoek naar de inzet van cognitieve remediatie in combinatie met IPS binnen eerste psychose teams.

Presentatie Cognitive REmediation and Work (CREW)-onderzoek

Daniëlle van Duin van Kenniscentrum Phrenos presenteerde de uitkomsten van een in 2014 gestart onderzoek naar Participatie in werk en opleiding bij mensen met een vroege psychose, beter bekend als Cognitive REmediation and Work (CREW)-onderzoek. In haar onderzoek dat tussen 2014 en 2018 is uitgevoerd, werd door middel van een randomized controlled trial (RCT) gekeken in hoeverre de toevoeging van een cognitieve training bij IPS leidt tot betere uitkomsten op het gebied van werk en opleiding. Uit de resultaten kwam naar voren dat de toevoeging van deze cognitieve training bij IPS leidt tot significant hogere effecten op de totale duur dat mensen hebben gewerkt gedurende de studieperiode dan de controlegroep. Ook zijn er op de lange termijn significant positieve effecten van de toevoeging van de cognitieve training gevonden voor het aantal mensen dat gewerkt heeft (aantal plaatsingen) en het aantal uur dat men heeft gewerkt. Het toevoegen van een cognitieve training bij IPS kan daarmee bijdragen aan een gunstig effect op de trajectbegeleiding.

Bekijk hier de presentatie van Daniëlle van Duin over het CREW-onderzoek

Stand van zaken regionale samenwerking GGZ-Werk & Inkomen UWV

Marte Wachter van Zinziz presenteerde de eerste evaluatie rond de impulsregeling regionale samenwerking GGZ-Gemeenten en UWV. Veel van de betrokken IPS-programma’s zijn betrokken bij deze regionale samenwerkingsprojecten. In veel van de plannen is IPS als ingezette interventie opgenomen. Door de regionale plannen neemt de samenwerking tussen de verschillende organisaties toe. IPS wordt ook steeds meer door gemeente ingekocht.

Lees hier het volledige rapport van de stand van zaken regionale samenwerking

Bekijk hier de presentatie van Marte Wachter

Aankondiging IPS regeling CMD

De staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark heeft geld beschikbaar gesteld voor een IPS regeling voor mensen met Common Mental Health Disorders (CMD). De wens is tot één regeling te komen voor UWV en gemeenten voor inzet IPS bij de CMD-groep. Dit wordt een ministeriële regeling uitgevoerd door UWV. Met de regeling is een bedrag gemoeid van 1,3 mln die voor de regeling beschikbaar is, komt uit potjes met een bestedingsdoel waarover eerder politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Om die reden is 1 mln gebonden aan de UWV-doelgroep en 0,3 mln aan de gemeentelijke doelgroep.

Er is al overleg tussen de betrokken organisaties (Ministerie SZW, UWV, GGZ Nederland, Divosa en Phrenos) over de inhoud van de regeling. Het is de bedoeling dat deze ministeriële op 1 april 2019 in werking treedt. De regeling biedt ruimte voor maximaal 200 IPS trajecten voor deze nieuwe doelgroep. Het plan is dat er onderzoek aan wordt gekoppeld naar het toepassen van IPS. Uitgangspunt is om ook voor CMD groep evidence based te blijven werken. Onderzoek/monitoring is belangrijk. Ervaringen in de uitvoering van de regeling worden gevolgd/onderzocht. Evt. knelpunten worden genoteerd, net als de zaken die goed gaan.

UWV gaat een bijeenkomst organiseren voor ggz-instellingen om de regeling voor te leggen. Gemeenten/regio’s/ggz dienen voor inwerkingtreding van de regeling attent te worden gemaakt op de (mogelijkheden van de) regeling.

Omdat IPS voor een nieuwe doelgroep wordt ingezet bespreekt Chrisje Couwenbergh van Phrenos de definitie CMD t.b.v. de nieuwe regeling.

IPS outcome data

Lars de Winter van Phrenos vertelde kort wat over IPS outcome data die Phrenos structureel verzameld. Er is een stijgende trend in het aantal ggz-instellingen dat IPS uitvoert (32 totaal) en het aantal organisaties dat outcome data aanlevert (29). Ook het aantal mensen dat vanuit IPS-programma’s wordt ondersteund met IPS neemt enorm toe. Op dit moment is het aantal mensen waarvan het bekend is dat ze worden ondersteund met een IPS-traject 2175 mensen. Het mensen dat een betaalde baan vindt ligt per kwartaal tussen de 30% en de 41%.

Zie de presentatie over IPS outcome data

Onderzoek jobcoaching voor werknemers met psychische kwetsbaarheden

Harry Michon van het Trimbosinstituut vraagt aandacht vooronderzoek dat hij uitvoert naar job coaching en behoud van betaald werk. Harry is nog op zoek naar deelnemers. Aanmelden kan bij Harry Michon (hmichon@trimbos.nl

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/onderzoek-naar-invloed-van-jobcoaching-op-behoud-van-werk

Nieuw op werken met IPS

Op de website www.werkenmetIPS.nl zijn nu ook werkgevers te vinden die werknemers met succes via een IPS-traject in dienst hebben genomen. Ook zijn er enkele gemeenten op de kaart gezet die IPS-trajecten ingekocht hebben. Wilt u als gemeente ook op de kaart of als werkgever op de website genoemd worden, laat dat dan weten aan cbergmans@kcphrenos.nl.

Volgende IPS platform
Op 12 april 2019 is er weer een IPS platform. Mis het niet!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 33 = 42