Home > Nieuws > Alle Impuls-projecten op een rij

Alle Impuls-projecten op een rij

8 juli 2019

8 juli 2019 – Onlangs verscheen de publicatie Alle Impuls-projecten op een rij: 31 x inspiratie voor een nog betere samenwerking tussen ggz en Werk & Inkomen. Het is een publicatie van de Programmaraad Werk & Inkomen. Deze uitgave bevat 31 beknopte portretten van even zoveel Impuls-projecten. En een beschrijving van acht thema’s die in meerdere projecten een rol speelden.

Impuls-regeling

In de ‘regionale werkateliers’ die in 2016 en 2017 in vrijwel alle arbeidsmarktregio’s  gehouden, werd een goede basis gelegd voor verdere samenwerking. Vervolgens heeft het ministerie van SZW de Impuls-regeling gelanceerd. In het kader van deze regeling konden arbeidsmarktregio’s een financiële bijdrage van 90.000 euro krijgen om over een periode van twee jaar de samenwerking te intensiveren. Uiteindelijk hebben 31 van de 35 arbeidsmarktregio’s een aanvraag ingediend. Alle 31 aanvragen zijn gehonoreerd.

31 inspirerende verhalen

Inmiddels – juni 2019 – zijn veel Impuls-projecten in de eindfase of reeds afgesloten. Een mooi moment om na te gaan wat de 31 projecten hebben opgeleverd voor de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen in de regio. Welke keuzes zijn er gemaakt? Welke ervaringen zijn opgedaan? Wat ging goed en wat kan beter? Wat kunnen andere regio’s van elkaar leren? Wat zijn de knelpunten?

Voor antwoorden op deze vragen zijn de projectleiders of oud-projectleiders van alle 31 regio’s geïnterviewd. We hebben hen gevraagd wat het meest bijzondere en het meest onderscheidene is van het project in hun regio, om zo een goed beeld te krijgen van de diversiteit van de aanpakken. Dit heeft geresulteerd in 31 beknopte portretten van even zoveel Impuls-projecten.

Thema’s

In het tweede deel van deze publicatie worden acht thema’s beschreven die in meerdere projecten een rol speelden op basis van wat in de regio’s werd gehoord en waargenomen:

  • Het organiseren van het regionale netwerk
  • Het organiseren van het ontwikkelen en delen van kennis
  • Ervaringsdeskundigen
  • Interventies, methodieken en aanpakken
  • Werkgevers
  • Zorgverzekeraars
  • Gegevensuitwisseling
  • Borging

Lees meer

Download hier de pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

53 − 49 =