Home > Nieuws > Aantal IPS-trajecten per organisatie stijgt

Aantal IPS-trajecten per organisatie stijgt

27 oktober 2023

Onlangs is het landelijk rapport Resultaten IPS-trajecten landelijke werkmonitor, Kwartaal 2 2023 verschenen. Dit is het derde rapport dat voortkomt uit de Werkmonitor Hoofdzaak Werk.

De resultaten

Dit rapport over kwartaal 2 van 2023 bevat de resultaten van de IPS-trajecten van 26 van de 29 ggz-organisaties, verdeeld over 30 arbeidsmarktregio’s, die IPS aanbieden. Samengevat leverde dit de volgende informatie op:

  • In kwartaal 2 van 2023 zijn er 3679 lopende IPS-trajecten, waarvan 949 IPS-trajecten zijn gestart en 394 IPS-trajecten zijn beëindigd.
  • Het gemiddeld aantal IPS-trajecten per organisatie is in kwartaal 2 van 2023 sterk gestegen ten opzichte van kwartaal 1 van 2023.
  • In kwartaal 2 van 2023 heeft 36,1% van de cliënten met een lopend IPS-traject een betaalde baan en heeft 31,8% een duurzame betaalde baan gevonden. Het percentage cliënten met betaald werk is licht gedaald en het percentage cliënten met duurzaam betaald werk is licht gestegen ten opzichte van kwartaal 1 van 2023.
  • Er zijn minder IPS-trajecten beëindigd met op dat moment werk of opleiding voor de cliënt dan zonder op dat moment werk of opleiding voor de cliënt.

Dashboard in ontwikkeling

Momenteel werken AKWA ggz en Kenniscentrum Phrenos aan een dashboard waarop de cijfers van Werkmonitor Hoofdzaak Werk toegankelijk gemaakt zullen worden. Zodra dit dashboard toegankelijk is, zullen we hierover berichten.

Download het rapport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

91 − 88 =