Home > Nieuws > Aangepaste beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 per 1 juli in werking

Aangepaste beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 per 1 juli in werking

2 juli 2018

Op 1 juli 2018 is de IPS-onderzoeksregeling van UWV aangepast. De nieuwe beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 zijn met ingang van 1 juli 2018 in werking getreden. Groot voordeel van deze aangepaste regeling is dat de (financiering van) IPS-trajecten plaatsvindt op basis van de daadwerkelijke vraag naar IPS-trajecten en niet meer op basis van een vast aantal toegekende trajecten per ggz-instelling. Ook zijn de administratieve lasten verminderd doordat ggz-instellingen niet ieder half jaar een nieuwe aanvraag hoeven te doen.

Voor ggz-instellingen die in de afgelopen 1,5 jaar subsidie van UWV hebben ontvangen om IPS-trajecten te mogen uitvoeren en waarvoor geldt dat bij UWV bekend is of er op 1 juli 2018 nog sprake is van een geldig Verslag Modeltrouwmeting of een Verklaring Implementatietraject IPS Gestart geldt dat zij van UWV een beschikking zullen ontvangen en dat zij in aanmerking komen om vanaf 1 juli 2018 IPS-trajecten uit te voeren. Dat houdt dus in dat deze instellingen geen formele aanvraag hoeven in te dienen. Voor degenen waarvoor bovenstaande niet geldt zal met ingang van 1 juli 2018 een aangepast aanvraagformulier op www.uwv.nl geplaatst worden via deze link.

Daarnaast zal zo spoedig mogelijk na 1 juli 2018 aan de ggz-instellingen die in de periode 1 januari 2017 – 1 juli 2018 subsidie ontvangen hebben op basis van de ‘oude’ regeling inzicht gegeven worden welke gevolgen volledige financiering van de in die periode gestarte IPS-trajecten onder verrekening van de reeds verstrekte voorschotten voor hen heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

34 − = 29