Home > Nieuws > IPS op verzoek mogelijk voor cliënten met een IVA of Wajong DGA-uitkering

IPS op verzoek mogelijk voor cliënten met een IVA of Wajong DGA-uitkering

25 juli 2023

Met ingang van 1 mei 2023 is een aantal wijzigingen in het Inkoopkader IPS gedaan. Vanaf 22 april 2023 is het mogelijk dat er door UWV cliënten worden aangemeld uit de doelgroepen IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) en Wajong DGA (Duurzaam geen arbeidsmogelijkheden). Cliënten uit deze doelgroep kunnen dan op eigen verzoek ondersteuning ontvangen bij re-integratie. Met de inwerkingtreding van deze Algemene Maatregel van Bestuur kan UWV alle beschikbare re-integratiedienstverlening inzetten voor cliënten uit deze doelgroep. Hiertoe behoren naast de eigen re-integratiedienstverlening van UWV ook re-integratie-instrumenten zoals loondispensatie, proefplaatsing, inkoop van re-integratiediensten en IPS.

Download UWV-flyer Wijzigingen Inkoopkader IPS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

29 − = 24