Home > Nieuws > Subsidie- en onderzoeksregeling IPS voor mensen met ‘common mental disorders’

Subsidie- en onderzoeksregeling IPS voor mensen met ‘common mental disorders’

30 april 2019

Gemeenten en UWV kunnen nu mensen met mildere psychische aandoeningen makkelijker aan het werk helpen. Op 1 mei 2019 treedt een ministeriële regeling in werking die inzet van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) bij mensen met common mental disorders (CMD) bevordert. De nieuwe regeling geeft subsidie voor een individuele plaatsing en steun (IPS) traject, zodat de juiste specialistische begeleiding kan worden gegeven.

IPS is een gestandaardiseerde, bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen naar werk te begeleiden. Het doel van de subsidieverstrekking is te onderzoeken in hoeverre de inzet van IPS-trajecten, gericht op het verkrijgen van werk, eveneens passend is voor personen met mildere psychische aandoeningen.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor personen uit de CMD-groep die:
o Een uitkering hebben op grond van de Participatiewet dan wel in het kader van die wet als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende geregistreerd staan;
o Een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV ontvangen.

In totaal kunnen 200 mensen aan de regeling meedoen.
Het in de regeling begrepen onderzoek wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos.

Meer informatie over de regeling

De regeling zelf vindt u in de Staatscourant

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt (PRA) heeft over de regeling op 21 maart een zgn. webinar georganiseerd, terug te bekijken op https://www.samenvoordeklant.nl/webinar-ips-cmd-regeling. De tijdens dit webinar gestelde vragen, inclusief de antwoorden, zijn ook op deze pagina terug te lezen, evenals andere voor de regeling relevante documenten.
Arbeidsmarktregio’s die vragen over de regeling hebben, kunnen die stellen via info@samenvoordeklant.nl. De Programmaraad zal waar nodig zorgen voor verwijzing naar de organisaties die de vragen kunnen beantwoorden.

Gemeenten die vragen hebben, kunnen ook contact opnemen met Divosa. Diederik de Klerk,
procesmanager Divosa, is te bereiken via dklerk@divosa.nl, en 06 149 505 62.

UWV biedt over de subsidieverstrekking informatie aan via https://www.uwv.nl/zakelijk/leveranciers/re-integratiedienstverlening/ik-wil-dienstverlening-voor-re-integratie-aanbieden/index.aspx
Ggz-instellingen met vragen over de subsidieverstrekking kunnen die per mail aan UWV stellen via ips.subsidieregeling@uwv.nl.

Voor nadere informatie over IPS kunt u terecht op www.werkenmetIPS.nl en bij Cris Bergmans, IPS- stafmedewerker Kenniscentrum Phrenos, 030-2931626, cbergmans@kcphrenos.nl.

Wilt u meer weten over het onderzoek dat in de regeling is begrepen, dan kunt u contact opnemen met Kenniscentrum Phrenos, Chrisje Couwenbergh, Stafmedewerker onderzoek en beleid, 030-2931626, ccouwenbergh@kcphrenos.nl.

Alle informatie en downloads over de ministeriële regeling vindt u op: https://www.werkenmetips.nl/financien-en-ips/ministeriele-regeling-ips-cmd/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 60 = 64