Home > Nieuws > GGz Centraal bijeenkomst over de eerste vorderingen met IPS

GGz Centraal bijeenkomst over de eerste vorderingen met IPS

13 oktober 2016

Er waren een kleine honderd genodigden aanwezig. Zowel collega’s uit de GGz als vertegenwoordigers van werkgevers, gemeenten, WerkgeversServicePunt, Sociale Werkbedrijven en het UWV.

Martin Bijker, directeur van GGz Centraal Veluwe&Veluwevallei opende de inspirerende middag. ‘Mijn rol als bestuurder is dat ik het belang van IPS als onderdeel van herstel continu ondersteun en geen kans voorbij laat om in contacten met lokale ondernemers de win-win onder de aandacht te brengen. IPS is een belangrijke versneller bij het bieden van arbeidsperspectief voor onze cliënten die graag een reguliere arbeidsplaats willen. Het langdurig daarop voorbereiden (‘train then place’) wordt ingeruild voor het plaatsen op een functie en een zorgvuldige ondersteuning in het verwerven van de benodigde werkvaardigheden (‘place then train’). Daarmee wordt die cliënten onmiddellijk hoop en perspectief geboden en wordt daarmee bijgedragen aan de zingeving die een grote impuls kan geven aan het verdere herstelproces. De werkgever krijgt een zeer gemotiveerde medewerker, financiële ondersteuning omdat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk wordt geholpen en een deskundige trajectbegeleider die adequaat en langdurig de cliënt en de werkgever helpt bij het verwerven van die competenties. Een klassieke win-win.’

Vervolgens werden er enkele pitches gegeven. Aart José Kok, IPS trajectbegeleider Fact-Ermelo gaf een korte uitleg over de plaats van IPS in het behandeltraject. ,,De meerwaarde van ips is dat het deel uitmaakt van een behandelteam. Cliënten kunnen hierdoor op meerdere vlakken ondersteunt worden zonder dat de werkgever hier iets van hoeft te merken. Als het wat minder gaat met de cliënt kan hij/zij daar blijven werken en van een vervelende periode uiteindelijk een positieve ervaring maken: ‘Het is me gelukt om te blijven werken.’ Zijn collega Rianne Bijzet (IPS trajectbegeleider Fact Barneveld) ging vervolgens in op de methodiek IPS. Zij wees de bezoekers op de website www.ggzcentraal.nl/beterbezig, waarop alle info over IPS is te vinden.

UWV

Na de pitch van de beide IPS-ers, was het de beurt aan het UWV. Robert Boxem, arbeidsdeskundige UWV Groningen, vertelde over de ervaringen die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen met IPS binnen regio Groningen hebben. Boxem meldde dat er in Groningen zo’n 65 IPS-trajecten actief zijn waarvan er slechts drie voortijdig zijn beëindigd. Dat het niet allemaal eenvoudig en vanzelfsprekend is, vertelde Manon van der Wal, Adviseur Intensieve Dienstverlening, die aangaf dat er best nog wel wat ingewikkelde vraagstukken liggen met betrekking tot wet en regelgeving, maar dat het UWV juist graag mee wil denken in mogelijkheden en oplossingen. Deze pitch werd vervolgd door Axel van Steen. Hij is als cliënt middels IPS aan het werk en vertelde daarover vanuit zijn eigen ervaring. Hij gaf aan hoe IPS hem heeft geholpen en hoe belangrijk dit voor hem is. Daarbij benadrukte Van Steen dat eigenlijk iedereen mogelijkheden heeft.

Succesfactor

Karin van de Voorts, projectleider Sociale Dienst Veluwerand, vertelde over de samenwerking met IPS en de mogelijkheden die Veluwerand daarin ziet. Met name het zoeken naar verbinding tussen verschillende partijen wordt gezien als een groot belangrijk aspect. Met elkaar hetzelfde doel nastreven, zorgt voor succes. Beert van Wijncoop (Van Wijncoop Afrasteringen), verzorgde de laatste pitch. Als zelfstandig ondernemer heeft hij een cliënt van GGz Centraal in dienst genomen via IPS. Vanuit de praktijk kon hij heel concreet zijn afwegingen benoemen en liet daarbij duidelijk merken nog steeds achter zijn beslissing te staan om deze cliënt een kans te geven. De cliënt is onderhand zo ingewerkt dat hij een reguliere werknemer is geworden. Het positieve is dat deze man ook door de andere collega’s in het team wordt opgenomen,’ aldus Van Wijncoop. ‘Ondernemers, overheid en zorginstellingen: geef ze een kans, want ze verdienen het.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + 1 =