Home > Nieuws > Subsidiebedrag verhoogd tot € 3 miljoen

Subsidiebedrag verhoogd tot € 3 miljoen

13 november 2017

De Raad van Bestuur van UWV is er op 7 november jl. mee akkoord gegaan om het maximale subsidiebedrag voor de derde trajectstartperiode te verhogen tot € 3 miljoen. Dat houdt dus in dat er € 1 miljoen extra budget is voor de uitvoering van IPS-trajecten. Hiermee kunnen 125 extra IPS-trajecten van start gaan.
Deze verhoging is eenmalig en heeft als doel om ontstane knelpunten (wachtlijsten) in de uitvoering van IPS-trajecten op te lossen.
De op uwv.nl gepubliceerde teksten inzake het van toepassing zijnde subsidieplafond zullen worden aangepast aan dit besluit. Tevens zullen op korte termijn nog een aantal aanpassingen in het aanvraagformulier plaatsvinden.

Alle overige bepalingen in de Onderzoekssubsidieregeling IPS blijven ongewijzigd van kracht. Zo geldt nog steeds per IPS-traject een maximale subsidie van € 8.000,- inclusief BTW.
En dat, indien het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan € 400.000 inclusief BTW, over het deel boven de € 400.000 geen subsidie wordt verleend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

56 − 55 =