Home > Nieuws > Verslag Platform IPS van 2 juni 2023

Verslag Platform IPS van 2 juni 2023

29 juni 2023

Op 2 juni 2023 vond live de IPS Platformbijeenkomst plaats. Ruim 45 IPS-programmacoördinatoren, trajectbegeleiders en andere professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van IPS, waren naar Phrenos gekomen om elkaar te zien en te spreken.
Het IPS-team van Phrenos organiseert 2 keer per jaar een IPS Platformbijeenkomst met als doel om samen met de IPS-programma’s bij te praten over nieuwe ontwikkelingen in de IPS-praktijk en recent onderzoeksnieuws én om onderlinge kennisdeling te bevorderen.

Nieuws

  • Het programma startte deze ochtend met nieuws vanuit Phrenos door Sharon Voortman en Lars de Winter:
    Sharon Voortman vertelde over de revisie van het (online) trainingsmateriaal en de herdruk en uitbreiding van het handboek IPS werkt!
  • Er is subsidie van ZonMw om IPS-Onderwijs door te ontwikkelen. Op 27 september 2023 vindt een werkconferentie voor IPS-O plaats om resultaten tot zover te delen en input op te halen.
  • Phrenos heeft in het kader van het NWO programma Meedoen op de arbeidsmarkt een aanvraag ingediend. Met het projectvoorstel Bridging de gap willen we IPS-trajecten gedurende een periode van 6 jaar te volgen om zo een beeld te krijgen van alle mogelijke belemmerende en bevorderende factoren die zich gedurende de looptijd van een IPS-traject voor kunnen doen. Deze kennis kunnen we gebruiken om vast te stellen wat er ontwikkeld en uitgevoerd moet worden om in de toekomst nog meer mensen succesvol naar werk te kunnen begeleiden. In oktober 2023 horen we of we dit onderzoeksproject uit mogen voeren.

Uit de brede landelijke IPS-praktijk

Daarna volgden 3 presentaties  uit de brede landelijke IPS-praktijk

1. Virtual Reality (bril) als instrument bij coachingsmiddel
Carla Mailuhu, IPS coach van GGZ Delfland, demonstreerde de mogelijkheden van de VR-bril als hulpmiddel in de begeleiding van IPS-cliënten tijdens de oriëntatie op en begeleiding tijdens het IPS-traject. Het oefenen en gezamenlijk met de client terugkijken en reflecteren op de oefeningen heeft meerwaarde in vergelijking met ‘gewone’ rollenspelen. Uit de ervaringen blijkt dat, bijvoorbeeld door met avatars te werken, de beleving dichter bij een ‘reële’ situatie komt dan in een rollenspel waarin de begeleider een rol speelt. Hierdoor wordt meer impact gegenereerd. Oefeningen kunnen op maat gemaakt worden en eindeloos herhaalt en teruggekeken. De opstelling van de VR-kast en de aanwezige technici maakten het mogelijk om tijdens de netwerklunch na de bijeenkomst zelf de mogelijke meerwaarde van de VR-bril in de begeleiding te ontdekken.

2. Samen naar Werk; De Werk Ge-integreerde Behandelaanpak (WGB)
Helma Cissen, klinisch psycholoog bij Reinier van Arkel en Talitha van Leeuwen, arts i.o. tot verzekeringsarts bij UWV vertellen over de Werk Ge-integreerde Behandelaanpak; een gecombineerde behandel- en re-integratiemethode om mensen met veel voorkomende psychische aandoeningen te helpen bij het re-integreren in regulier betaald werk. De WGB is ontwikkeld door Reinier van Arkel en UWV Den Bosch in samenwerking met twee re-integratiebedrijven en wordt sinds 2016 in de regio aangeboden. Inmiddels is het traject geïmplementeerd bij alle ambulante specialistische teams van Reinier van Arkel.
WGB is bedoeld voor cliënten met matige tot ernstige psychische aandoeningen, met een zorgindicatie voor specialistische behandeling in een van de specialistische behandelteams, én die een uitkering bij UWV Den Bosch hebben. Het WGB-protocol schrijft nauwe samenwerking voor tussen de behandelaren, de (verzekerings)arts en arbeidsdeskundige van UWV en coaches van twee externe re-integratiebedrijven.

3. PLACES: een interventie om werkzoekenden met/na kanker te ondersteunen naar betaald werk
Fenna van Ommen, onderzoeker van Amsterdam UMC, presenteert het PLACES onderzoek, een onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van Supported Employment (SE) bij werkzoekenden met en na kanker. Ongeveer de helft van de mensen in Nederland die jaarlijks de diagnose kanker krijgen, behoort tot de beroepsbevolking (18 tot 65 jaar). Door het verhogen van de beroepsleeftijd en betere behandeling stijgt het aantal mensen dat kanker overleeft en weer aan het werk wil. Werk draagt bij aan iemands gezondheid en kwaliteit van leven. In de praktijk lukt het echter 1 op de 3 kankerpatiënten niet om weer te gaan werken. In PLACES is onderzocht wat mensen met en na kanker nodig hebben om succesvol aan het werk te gaan en blijven. Door SE in combinatie met specifieke kennis op gebied van kanker en werk (door Re-turn, gespecialiseerd in re-integratiebegeleiding bij kanker ) in te zetten wordt dit in de praktijk getoetst. Hiervoor is men op zoek naar zelfstandige IPS-coaches die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een interventie die effectief is in het begeleiden van mensen met/na kanker naar een betaalde baan.

De PowerPoint-presentaties worden via de mail nagestuurd.

Met een netwerklunch werd de bijeenkomst om 12.30 uur afgesloten. Wij kijken terug op een levendige en leerzame bijeenkomst!
Het volgende IPS Platform is op 10 november 2023 online.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

65 − 61 =