Criteria starten in-company IPS-training

  • Er is een kick-off bijeenkomst gepland voorafgaand aan de start van de eerste trainingsdag. Deze wordt bijgewoond door alle betrokkenen in de organisatie en wordt georganiseerd door de instelling zelf.
  • Toekomstige IPS-trajectbegeleiders sluiten aan bij een (behandel)team van een ggz-instelling.
  • Toekomstige IPS-trajectbegeleiders worden tijdens de training gefaciliteerd om minimaal 3 cliënten in een IPS-traject te begeleiden en zoveel mogelijk fases te doorlopen.
  • Voor een standaard in-company training geldt een minimum van 6 deelnemers per organisatie. Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Criteria starten landelijke IPS training

Naast de in-company training verzorgt Kenniscentrum Phrenos ook landelijke IPS-trainingen voor ggz-instellingen die al een in-company training hebben gehad en nieuwe medewerkers willen opleiden. Het volgen van een landelijke IPS-training is enkel mogelijk als de deelnemer werkzaam is bij een bedrijf waar IPS al bekend en voldoende geïmplementeerd is. Een landelijke training vindt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, één tot meerdere keren per jaar plaats.

Aanmelding

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Tinka Verweij, secretariaat IPS Kenniscentrum Phrenos (kcp@kcphrenos.nl).