Home > Nieuws > Impuls voor regionale samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen

Impuls voor regionale samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen

22 december 2016

 

Om de regionale samenwerking tussen ggz-instellingen en het domein van werk en inkomen verder te stimuleren rond arbeidsmarktparticipatie van mensen met een psychische aandoening stelt Staatssecretaris Klijnsma in 2017 en 2018 maximaal € 3,5 miljoen beschikbaar voor regio’s die actief aan de slag gaan met dit thema. Lees hierover ook het nieuwsbericht en brief aan de Tweede Kamer op de website van SZW.
Dit kondigde ze aan op 21 december bij een werkbezoek in Amsterdam.

Werkbezoek aan Arkin en GGZ inGeest over IPS in Amsterdam

Bij het werkbezoek op woensdag 21 december in Amsterdam bij Arkin en GGZ inGeest waren onder anderen bijeen Staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid Jetta Klijnsma, wethouder Vliegenthart, UWV-bestuurslid Fred Paling, en de voorzitter van GGZ Nederland Jacobine van Geel.
Tijdens het werkbezoek stond centraal de wijze waarop IPS in Amsterdam is opgezet door Arkin en GGZ inGeest en de positieve samenwerking met Gemeente Amsterdam en UWV. Behalve de korte presentaties van Debby Kamstra en Lia Kloes over de samenwerking en de resultaten van de Amsterdamse IPS-aanpak vertelden vier kandidaten, geflankeerd door hun werkgever, hoe zij met behulp van IPS een baan vonden en behielden
Dick Veluwenkamp van Arkin en Elsbeth de Ruijter van GGZ inGeest hebben de ambitie om voor mensen die behandeld worden in de ggz in 3 jaar 30% meer herstel te verwezenlijken. Het hebben van betaald werk is in dat kader belangrijk voor een duurzaam herstel. Wethouder Vliegenthart benadrukte dat hij erg blij is met de inzet van IPS in Amsterdam en de samenwerking van de betrokken organisaties. Hij gaf aan dat IPS een methodiek is die mensen weer in staat stelt om echt hun plaats in te nemen in de samenleving en kunnen meedoen in werk.

UWV onderzoeksregeling

Fred Paling sprak over de nieuwe onderzoeksregeling vanuit UWV die ingaat op1 januari 2017. Daarin kunnen jaarlijks 500 IPS-trajecten gefinancierd worden. Hij gaf aan dat al meer dan 20 ggz-organisaties zich hebben ingeschreven om deze trajecten uit te voeren en voor het eerste half jaar al meer dan 600 trajecten zijn aangevraagd.

Goede begeleiding en ondersteuning

Ten slotte gaf Jetta Klijnsma aan dat mensen met een psychische aandoening maar moeilijk een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Te vaak wordt er nog gedacht dat betaalde arbeid voor deze groep mensen niet haalbaar is. Nu blijkt dat reuze mee te vallen als er goede begeleiding en ondersteuning is, zoals dat bij IPS ook wordt aangeboden. Ze is blij dat er op de UWV-regeling ruim is ingetekend. Om de regionale samenwerking tussen ggz-instellingen en het domein van werk en inkomen verder te stimuleren rond de arbeidsmarktparticipatie van mensen met een psychische aandoening, stelt ze in 2017 en 2018 maximaal € 3,5 miljoen beschikbaar voor regio’s die actief aan de slag gaan met dit thema.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 + 1 =