Home > Nieuws > Succesvolle bijeenkomst over IPS in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Succesvolle bijeenkomst over IPS in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

5 december 2017

Op 4 december vond een bijeenkomst plaats over Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor instellingen Opvang en Beschermd Wonen, gemeenten en cliëntenraden. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos, Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen en Federatie Opvang.

 

Partijen zijn al een tijd in gesprek om te kijken of de succesvolle methodiek IPS, oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een ernstig psychische aandoening, ook voor mensen “zonder ggz-label” kan worden toegepast. Het gaat dan om mensen uit opvang of beschermd wonen die ook kampen met psychische problemen en of verslaving of LVB-problematiek. De kracht van IPS ligt in het plaatsen op een werkplek en vervolgens intensief begeleiden. Dit is niet tijdgebonden en loopt door zolang dit nodig is om iemand echt goed te laten functioneren en kan naar behoefte worden opgeschaald en afgeschaald.  Een IPS-trajectbegeleider is speciaal getraind en heeft vaardigheden in coaching van de werknemer en ondersteunen van de werkgever. Betaald werk in een reguliere baan bij een “gewoon” bedrijf is het doel. Daarmee is sociale inclusie ook een heel belangrijk element van IPS. Inmiddels is er ook IPS om een afgebroken opleiding succesvol te vervolgen. Dit is bij uitstek geschikt voor jongeren.

IPS heeft effect

Jan Laurier, Federatie Opvang zat de drukbezochte bijeenkomst voor en verwelkomde de aanwezigen. IPS werd toegelicht door Jaap van Weeghel (wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Phrenos, zie foto; download presentatie JvW). Het succes van de methodiek bij modelgetrouwe toepassing is beduidend hoger dan van alle andere re-integratie aanpakken voor kwetsbare groepen. Vanuit gemeente Den Haag gaf Katrien Smit een enthousiast, maar realistisch verhaal over de toepassing van IPS. Zo bleek het bij de housing first doelgroep niet aan te slaan, omdat bleek dat er op teveel gebieden tegelijk te grote stappen werden gevraagd van mensen.
Jan Willem van Zuthem (bestuurder Kwintes) is al jarenlang bezig met IPS binnen de organisatie. Ook hier blijkt dat IPS succesvol wordt toegepast. Niet alleen het grote aantal plaatsingen, maar ook de duurzaamheid ervan is hierbij bekeken (download presentatie JWvZ). Een ervaren IPS trajectbegeleider vertelde uit zijn ervaring over de successen van IPS met een cliënt. Bij instellingen en gemeenten bestaat enthousiasme om te kijken of IPS ook voor de bredere groep toepasbaar is. En in ronde tafel gesprekken werden natuurlijk ook knelpunten en vragen benoemd. Kenniscentrum Phrenos, Landelijke Cliëntenraad en Federatie Opvang werken samen een plan uit hoe we dit traject samen kunnen vlottrekken.

Voor vragen kunt u terecht bij:
– Branko Hagen, Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen: b.hagen@lcr-suwi.nl
– Cris Bergmans, Kenniscentrum Phrenos: c.bergmans@kcphrenos.nl
– Karen van Brunschot, Federatie Opvang:mailto:k.vanbrunschot@opvang.nl

Bron: http://www.opvang.nl/site/item/drukke-ips-bijeenkomst-succesvol

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 + 7 =