In mijn werk kan ik een hoop ideeën kwijt

Met IPS bij GGzE kon ik aan de slag

IPS app

Deze gratis app is ontwikkeld om tijdens een IPS-traject te gebruiken. Hij is handig voor als je werk zoekt, maar ook voor als je al werk hebt gevonden. Zo kun je bij het zoeken naar werk afspraken en acties noteren. Of eenmaal aan het werk, kun je snel aan de hand van korte stellingen noteren hoe je dag geweest is. Je kunt ook je eigen tips erin bijhouden en reminders rond afspraken activeren. Je kunt via de app ook informatie delen met je IPS-trajectbegeleider of contact zoeken. Daarover maak je onderling afspraken.

Hoe kom ik aan de IPS app?*

 • Ga met de browser op je mobiele telefoon naar werkenmetIPS.nl
 • Klik in het headermenu op app
 • Je wordt eenmalig gevraagd om te registreren en dan kun je met de app aan de slag
 • De app helpt je bij werk zoeken, vinden en volhouden.
  * Vanaf 14 november beschikbaar

Aanstellingskeuring

Het is nuttig om te weten dat een medische aanstellingskeuring (door een bedrijfsarts) voor een nieuwe baan alleen mag in bijzondere gevallen, voor functies die risico kunnen opleveren voor je eigen gezondheid of veiligheid of die van anderen. Wel bijvoorbeeld voor een functie als brandweerman, beroepsmilitair of duiker, maar niet voor een kantoorbaan. De wet geeft duidelijke en strenge regels.

Zomaar keuren mag nooit

Als je een beperking hebt, chronisch ziek bent of langdurig ziek geweest, bereid  je dan op dit punt goed voor op de sollicitatie. Zie digitale flyer op de website van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen CKA. De site biedt ook een informatief filmpje.

‘Work too stressful? As compared to what?
If you think work makes people with mental illness sick, what do unemployment, poverty, and social isolation cause?’

Joe Marrone, IPS-trajectbegeleider uit de VS

Goed om te weten

De veranderingen in de Wajong sinds 1 januari 2015 worden helder uitgelegd in de brochure van PG werkt samen, de samenwerking tussen Patiëntenfederatie Nederland, LPGGz en Ieder(in).

Op de website www.routewijzernaarwerk.nl kun je uitzoeken welke ondersteuning bij je past of wat de (wettelijke) mogelijkheden zijn. Naast IPS zijn verschillende soorten ondersteuning mogelijk:

 • Leerwerktraject: trajecten waarin leren en werken wordt gecombineerd.
 • Re-integratietraject: trajecten waarin je nog met de werkgever te maken hebt, na uitval door ziekte bijvoorbeeld.
 • Ontwikkeltraject: trajecten waarin jouw ontwikkeling centraal staat.
 • Werktherapie: behandelingen waarin aandacht wordt besteed aan (de terugkeer naar) werk.
 • Test: (online) vragenlijst die focust op een specifiek kenmerk.
 • Cursussen/trainingen: één of meerdaags.
 • Participatieplaats: met een uitkering aan het werk gaan om werkervaring op te doen.

Denk mee met de werkgever

Als je vanuit tijdelijke arbeidsongeschiktheid, ziekte of met een beperking werk zoekt, is het goed om op de hoogte te zijn van voor werkgevers interessante regelingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Of in dienst te houden. Als je de werkgever op zulke voordelen wijst, kan dat je kans op de baan vergroten. Lees meer in deze brochure.

Kijk ook op de website van UWV voor een overzicht van de voordelen en voorzieningen en ga na welke voor jou van toepassing kunnen zijn. De IPS-trajectbegeleider kan helpen.