Home > Nieuws > Verslag IPS-platform 10 november 2023

Verslag IPS-platform 10 november 2023

5 december 2023

Vrijdag 10 november vond alweer het tweede IPS Platformoverleg van dit jaar plaats. Ruim 60 IPS-programmacoördinatoren, trajectbegeleiders en andere professionals, die betrokken zijn bij de uitvoering van IPS, deden online mee. Kenniscentrum Phrenos organiseert 2 keer per jaar een IPS Platformbijeenkomst met als doel om samen met de IPS-programma’s bij te praten over nieuwe ontwikkelingen in de IPS-praktijk, recent onderzoek nieuws te delen én om onderlinge kennisdeling te bevorderen.

Nieuws vanuit Phrenos

Het programma startte deze ochtend met kort nieuws vanuit Kenniscentrum Phrenos.

  • Een oproep aan geïnteresseerden bloggers om een bijdrage te leveren aan de IPS website werkenmettips.nl. Wil je graag een blog aanleveren, neem dan contact op met Dorien Verhoeven, dverhoeven@kcphrenos.nl.
  • De data van de IPS platformbijeenkomsten in 2024: Vrijdag 7 juni van 10.00 uur tot 12.30 uur op locatie Phrenos en vrijdag 8 november van 10.00 uur tot 12.30 uur online.

Drie presentaties uit de landelijke IPS praktijk

1. ‘IPS bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel’.

Diane Bulsink van Hogeschool Windesheim en Judith van Velzen van Amsterdam UMC / Heliomare namen ons mee in het onderzoeksopzet, de kenmerken van de groep mensen met NAH en hun arbeidsmarktperspectieven, de overeenkomsten en verschillen tussen de werkzoekenden met EPA en met NAH en wat we op basis van de resultaten na 1 jaar, kunnen leren.

Aan het slot van de presentatie werd een actief beroep op de online aanwezigen gedaan om mee te denken over de mogelijke knelpunten bij de implementatie van IPS voor mensen met NAH (al dan niet op basis van jullie ervaringen bij de doelgroep met ernstige psychische problemen verwacht kunnen worden en de te verwachten knelpunten in specifiek het tweede en het derde jaar van het traject. Er werd volop meegedacht zowel online als via de chat waardoor het platform zijn meerwaarde volop aantoonde!

2. Project ‘Onderwijs voor iedereen’ – doorontwikkeling IPS-O methodiek

Sharon Voortman startte met een reflectie op IPS-O werkconferentie van 27 september 2023 en een presentatie van het onderzoeksproject (ZonMw) over de doorontwikkeling van IPS-O dat zijn afronding nadert. Veel waardering voor en behoefte aan de tools en handleiding die in het kader van het project ontwikkeld zijn. Lastig punt blijft dat er op het gebied van de betaling van IPS-O trajecten nog geen generieke financieringswijze voor handen is.

3. Presentatie ‘nieuwe producten’ van Kenniscentrum Phrenos voor de IPS praktijk’

Dorien Verhoeven lichtte twee nieuwe producten die sinds november 2023 beschikbaar zijn toe.

Allereerst de verdiepende training ‘Met Open Blik
Deze training is voor IPS-professionals maar ook voor deze re-integratieprofessionals die betrokken zijn bij de arbeidsintegratie van werkzoekenden/werkenden met psychische problemen. De korte training is gebaseerd op de het promotieonderzoek van Kim Janssens van Tranzo/Tilburg University (2022)waarin de effectiviteit van de beslishulp CORAL ook voor de Nederlandse re-integratiepraktijk aangetoond is. Uit het onderzoek blijkt dat vooraf bewust nadenken over wat de mogelijke gevolgen zijn van het bespreekbaar maken van je mentale problemen loont bij het zoeken naar een baan en op welke manier je dit onderwerp het best kunnen opwerpen! De training kan in company maar ook via open inschrijving gevolgd worden.

Daarnaast is Phrenos in november gestart met het faciliteren van intervisiebijeenkomsten voor IPS
Een keer per kwartaal komen 2 groepen van rond de 7 IPS-coördinatoren online bijeen om gezamenlijke ervaring, tips en knelpunten te bespreken. De eerste ervaringen zijn heel positief.

4. Update ‘Werkmonitor Hoofdzaak Werk’

Lars de Winter van Phrenos praatte de deelnemers bij over de meest recente ontwikkelingen van de Werkmonitor en nam ze mee in de mogelijkheden en inzichten die data gedreven leren biedt. Het was fijn om te merken, ook in de chat, dat de inspanningen die met de invoering van de IPS-Werkmonitor gepaard gingen nu ook op gaan leveren voor de IPS-coördinatoren!

5. Maatschappij die werkt’ – Onderzoek naar wat er nodig is om werkparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking of ondersteuningsbehoefte te bevorderen door Mara de Visser,  promovenda bij Amsterdam UMC, Public & Occupational Health.

In deze laatste presentatie introduceert Mara ons in de wereld van de arbeidsmogelijkheden- en beperkingen van mensen met een arbeidsbeperking. Er staan twee vragen centraal in dit onderzoek:

  1. Wat is nodig om werkparticipatie te bevorderen van mensen met een ondersteuningsbehoefte?
  2. Hoe kunnen professionals, werkgevers en werkzoekenden hierin (nog) beter ondersteund worden?

De producten en tools voor werkgevers, professionals en beleidsmakers die in samenwerking met vertegenwoordigers uit de groepen en Phrenos ontwikkeld zijn blijken, uit de reacties van de deelnemers, in een behoefte te voorzien. Het unieke is dat deze materialen voor de verschillende professionals op een centrale plek beschikbaar komen.

De PowerPoint-presentaties worden via de mail nagestuurd.

Wij kijken terug op een heel levendige en leerzame bijeenkomst!
Het volgende IPS Platform is op vrijdag 7 juni van 10.00 uur tot 12.30 uur op locatie Phrenos.

Foto in overzicht door Chris Montgomery on Unsplash

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

65 + = 72