Home > Nieuws > Kabinet trekt 21,5 miljoen uit voor IPS-trajecten

Kabinet trekt 21,5 miljoen uit voor IPS-trajecten

12 augustus 2022

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft aangekondigd dat er voor 2022 en 2023 extra subsidie beschikbaar is gesteld voor de re-integratie van ggz-patiënten op de arbeidsmarkt. Met een totaalbedrag van 21,5 miljoen euro kunnen zo’n 2000 mensen extra ondersteuning krijgen om via IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) een passende werkplek te vinden. Het is de bedoeling dat ggz-instellingen, gemeenten en het UWV meer met elkaar gaan samenwerken om de re-integratie verder te verbeteren.

Meer mensen met psychische problemen aan het werk

Mensen met een psychische aandoening zijn veel vaker werkloos dan mensen zonder psychische problemen. Veel van hen hebben een uitkering vanuit de Participatiewet en vallen daarmee onder verantwoordelijkheid van gemeenten.
‘Psychische gezondheid en werk/participatie hebben veel met elkaar te maken. Gezond zijn en je gezond voelen is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en andersom werkt het ook: wie meedoet in de samenleving, voelt zich beter,’ schrijft Schouten in de toelichting op haar besluit.

Individuele Plaatsing en Steun

De subsidie die beschikbaar is gesteld, is specifiek bedoeld voor het aanvragen van IPS-trajecten. Schouten: ‘Een re-integratiemethode die zich voor mensen met ernstige psychische aandoeningen als effectief heeft bewezen is IPS, wat staat voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS). IPS is een door de ggz ontwikkelde re-integratiemethode voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening (EPA) en Common Mental Disorder (CMD). IPS behelst een integraal traject van zorg, re-integratie en jobcoaching, startend vanuit een ggz-instelling. De IPS-methode is gestandaardiseerd en kent een aantal vaste principes (Wat is IPS ?).’

Samenwerking ggz met gemeenten

Mensen die een uitkering krijgen van de gemeente, vallen nu nog vaak uit de boot. Door extra geld vrij te maken voor deze IPS-begeleidingstrajecten krijgen gemeenten een middel in handen om ook deze groep mensen aan het werk te helpen.

Wat doet Kenniscentrum Phrenos?

In Nederland ondersteunt Kenniscentrum Phrenos ggz-instellingen bij de implementatie van IPS. De IPS-trajectbegeleiders worden door Phrenos getraind en er worden modeltrouwmetingen uitgevoerd om te zorgen dat de interventie goed wordt uitgevoerd. Onlangs sloot Phrenos ook het onderzoek naar IPS bij de groep mensen met common mental disorders af. In dit onderzoek, waarvan binnenkort het rapport verschijnt, werd duidelijk dat IPS ook effectief is voor deze groep.

Wanneer gaat de regeling van kracht?

Tot 31 augustus staat er een internetconsultatie voor de regeling open. Een subsidieaanvraag voor een IPS-traject kan worden ingediend vanaf de dag van inwerkingtreding van deze regeling, 09:00 uur, tot en met 14 december 2023, 17:00 uur. Een ggz-instelling dient de aanvraag schriftelijk in bij het college van de gemeente waar de klant woonachtig is.

 

(foto: Tim van der Kuip on Unsplash)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + 2 =