Home > Nieuws > Onderzoek naar arbeidskansen voor arbeidsbeperkten tijdens Covid-19 recessie

Onderzoek naar arbeidskansen voor arbeidsbeperkten tijdens Covid-19 recessie

16 oktober 2020

De afgelopen jaren zijn er met de banenafspraak veel banen bij gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het risico bestaat dat deze positieve ontwikkelingen door de economische recessie tgv de Covid-19 pandemie teniet worden gedaan en mensen met een arbeidsbeperking als eersten weer werkloos worden. Inzicht in de gevolgen van de Covid-19 recessie en concrete verbetervoorstellen kunnen dit risico minimaliseren. Daarvoor start met subsidie van Instituut Gak een 4-jarig promotieonderzoek.

Het onderzoek

De onderzoeksvragen zijn:
(1) Wat zijn de gevolgen van de Covid-19 recessie voor (duurzame) arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking?
(2) Wat zijn ervaringen en behoeften van klanten, professionals en werkgevers tav begeleiding/zorg?
(3) Wat zijn volgens werkgevers en beleidsmakers kansrijke maatregelen om (duurzame) arbeidsparticipatie in deze tijd te vergroten? Deze onderzoeksvragen worden beantwoord in een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In het kwantitatieve onderzoek worden data van gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag en UWV (klant-, begeleidings- en baankenmerken) gekoppeld aan data van CBS (deelname in arbeid) om de gevolgen van de Covid-19 recessie op arbeidsparticipatie te onderzoeken én de factoren die daarop van invloed zijn. In het kwalitatieve onderzoek, dat de promovendus samen uitvoert met onderzoekers van Meetellen en Kenniscentrum Phrenos, worden (focusgroep) interviews met mensen met een arbeidsbeperking, professionals, werkgevers en beleidsmakers gehouden om de gevolgen van de Covid-19 recessie op arbeidsparticipatie, gezondheid, welbevinden en behoeften aan begeleiding en maatregelen te onderzoeken. De onderzoeker bij Phrenos is Lars de Winter.

Producten voor de praktijk

Naast het onderzoek worden drie producten ontwikkeld voor de praktijk:
(1) Routekaart met Toolkit voor Passende Begeleiding & Zorg;
(2) beleidsadviezen voor Kansrijke Maatregelen voor werk(behoud);
(3) Handreiking eigen-regie voor mensen met een arbeidsbeperking.

Amsterdam UMC plaatste een vacature voor de promovendus voor dit onderzoek

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

87 − = 82