Home > Nieuws > Handreiking ‘Lichtere psychische aandoeningen en werk’

Handreiking ‘Lichtere psychische aandoeningen en werk’

28 juni 2018

Hoe kunnen mensen met een psychische aandoening vaker en beter aan het werk komen en blijven? Die vraag staat centraal in de handreiking die is ontwikkeld voor tussen partijen en professionals uit de GGZ en Werk & Inkomen. De afgelopen jaren is die samenwerking geïntensiveerd. In vele regio’s werken UWV, gemeenten, GGZ-instellingen en andere betrokkenen hieraan. 

In nogal wat regionale plannen is uitvoering van IPS-trajecten opgenomen. IPS is een bewezen effectieve methodiek voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA), die behandeling en re-integratie naar werk combineert. Tegelijkertijd speelt de vraag: hoe kunnen we mensen met lichtere aandoeningen, vaak
aangeduid met de term common mental disorders (CMD), aan het werk helpen en houden? Zijn daar goede inzichten, interventies of methodieken voor? Dat is de vraag die centraal staat in deze handreiking (pdf, 430 kB).

Belangrijk voor een goede aanpak is:

  • Casemanagement, één team vanuit werk en zorg, met één aanpak en een helder proces.
  • Alle betrokkenen op één lijn (zorgprofessionals, thuis en werk).
  • Toepassen van cognitieve gedragstherapie of ergotherapie.
  • Benutten of organiseren van een steunsysteem rond de cliënt.
  • Zo vroeg mogelijk beginnen. Niet wachten tot de problemen groter worden.

Levend document

De handreiking is een levend document. Dat wil zeggen dat wij de handreiking steeds verder willen ontwikkelen en aanvullen met inzichten en interventies uit wetenschap en praktijk. Wij vragen u dan ook om opmerkingen een aanvullingen te delen via info@samenvoordeklant.nl

Leeswijzer

De handreiking is als volgt opgebouwd. In deel 1 staat een aantal paragrafen met meer algemene beschouwingen over CMD in relatie tot werk. Deel 2 gaat meer specifiek in op aanpakken en interventies. Daarbij pretenderen wij overigens niet volledig te zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

25 − 24 =