Home > Nieuws > Uitkomsten onderzoek IPS in instellingen voor beschermd wonen en begeleiding

Uitkomsten onderzoek IPS in instellingen voor beschermd wonen en begeleiding

19 januari 2021

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben veel moeite om aan betaald werk te komen. Dit geldt zeker voor mensen in instellingen voor beschermd wonen en begeleiding: slechts 3 tot 5% van deze groep heeft betaald werk. Om daar verbetering in te brengen werd in 2015 in Nederland in de instellingen voor beschermd wonen en begeleiding gestart met de arbeidsintegratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). 

Onderzoek naar toepasbaarheid en effectiviteit

Nederland is het eerste land waar IPS geïmplementeerd wordt in instellingen voor beschermd wonen en begeleiding. In een onlangs verschenen artikel in Frontier Psychiatry van Roeg et al. staan de eerste resultaten van een onderzoek naar efffectiviteit en toepasbaarheid van IPS in deze instellingen voor beschermd wonen en begeleiding. In de studie werd de toepasbaarheid van IPS en de mate waarin werk werd gevonden en behouden, onderzocht door een vergelijking van modeltrouwmetingen en kwartaaluitkomsten van 8 instellingen voor beschermd wonen en begeleiding en 21 ggz-instellingen.

IPS werkt ook in instellingen voor beschermd wonen

Uit de modeltrouwscores bleek dat IPS redelijk geïmplementeerd werd in zowel de instellingen voor beschermd wonen en begeleiding als de ggz-instellingen. Er waren wel verschillen. In de instellingen voor beschermd wonen en begeleiding hadden de trajectbegeleiders een grotere caseload, werd sneller werk gezocht, met meer verscheidenheid in het soort werk en werkgevers. De integratie met het behandel- of begeleidingsteam was groter bij de ggz-instellingen. Gemiddeld was er geen significant verschil in het vinden en behouden van werk. In de instellingen voor beschermd wonen en begeleiding was 25,8% van de IPS-trajecten succesvol, in de ggz-instellingen was dat 29,6%.
De onderzoekers concludeerden dat IPS in instellingen voor beschermd wonen en begeleiding goed toepasbaar is én effectief genoemd kan worden.

Roeg D, de Winter L, Bergmans C, Couwenbergh C, McPherson P, Killaspy H and van Weeghel J (2021) IPS in Supported Housing: Fidelity and Employment Outcomes Over a 4 Year Period. Front. Psychiatry 11:622061. doi: 10.3389/fpsyt.2020.622061

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 + 1 =