Home > Nieuws > Handboek IPS werkt! aangeboden aan Erik Dannenberg

Handboek IPS werkt! aangeboden aan Erik Dannenberg

13 februari 2018

Tijdens de Estafettebijeenkomst Regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen op 8 februari heeft Jaap van Weeghel het Handboek IPS werkt! aangeboden aan Erik Dannenberg voorzitter van Divosa. Tijdens deze landelijke bijeenkomst in Woerden waren uit het hele land deelnemers regionale samenwerkingsplannen aanwezig om te werken aan (betere) samenwerking tussen ggz-instellingen, UWV en gemeenten, om daarmee de arbeidsmarktparticipatie voor mensen met een psychische aandoening te bevorderen.

Waarom een handboek IPS?

Tof Thissen de algemeen directeur van UWV werkbedrijf was als dagvoorzitter benieuwd naar de reden dat er een IPS handboek is ontwikkeld. Jaap van Weeghel gaf aan dat er nog geen Nederlands handboek was en dat nu alle kennis rond IPS in een praktisch boek is opgeschreven voor professionals van ggz-instellingen, gemeenten, UWV en andere belangstellenden. Jaap gaf aan dat het handboek aan Erik Dannenberg van Divosa te willen aanbieden omdat IPS geschikt is om een verbinding te leggen tussen de werelden van Werk&Inkomen, ggz en UWV. De reden is dat een integrale aanpak nodig is om mensen met een psychische aandoening duurzaam en blijvend aan het werk te houden op een plek die ze zelf willen. Jaap ziet steeds meer belangstelling bij gemeenten voor IPS en hoopt dat dit navolging krijgt en dat Divosa daarin een stimulerende rol in wil spelen.

Samenwerking rondom IPS

Erik Dannenberg gaf aan dat hij in verschillende werelden werkzaam is geweest In het verleden de zorg en nu veel met werk en inkomen en het mooi is dat hij een verbinding kan maken tussen de verschillende werelden. Als voorzitter van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen had hij veel contact met mensen met een (ernstig) psychische aandoening die vanuit een instelling voor Beschermd Wonen worden ondersteund. Daar merkte hij dat er sprake is van veel stigmatisering van mensen met een psychische aandoening en mensen niet altijd automatisch worden opgenomen in een wijk of op de arbeidsmarkt. Dannenberg noemt IPS een uitstekende methodiek waar ook bij gemeenten belangstelling voor is om in samen te werken. Dannenberg benadrukte dat wat hem betreft te vaak en te snel in een systeem wordt aangevinkt dat iemand niets doet en dat dit wat hem betreft niet wenselijk is. Op de vraag van Van Weeghel of Divosa wil meedoen om hierin verandering te brengen en of Divosa hierin een stimulerende rol wil spelen antwoorde Dannenberg met een luid en duidelijk JA!

Meer informatie over het handboek IPS werkt! 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

53 − 49 =