‘We zoeken naar verbinding tussen de partijen.
Met elkaar hetzelfde doel nastreven, dat zorgt voor succes.’

Karin van de Voorts – projectleider Sociale Dienst Veluwerand