Downloads

Notitie Werk en stigma. Deze notitie werd geschreven voor het kennisconsortium Destigmatisering i.o.
Eindrapport Kennissynthese Arbeid en ernstige psychische aandoeningen. Eindrapport Kennissynthese Arbeid en ernstige psychische aandoeningen. Studie van de VU in samenwerking met het Trimbos-instituut.
Factsheet Kennissynthese Arbeid en ernstige psychische aandoeningen.  Factsheet behorende bij dit eindrapport. Publicatie van het Trimbos-instituut.

Links

Het CBS publiceerde cijfers over behandeld worden in de ggz en arbeidsmarktpositie.