Downloads

Rapport Panel Psychisch Gezien 2022. Het landelijk panel voor mensen met ernstige psychische problemen. Trimbos Instituut, 2023.

Kerncijfers NEMESIS-3 onderzoek. Trimbos Instituut, 2022.

Landelijke werkmonitor Hoofdzaak Werk. Kenniscentrum Phrenos, 2023.

Factsheet psychische kwetsbaarheid en werk Uitgave ten behoeve van het Kennis en Participatie Festival in den Bosch op 24 mei 2018.

Handreiking ‘Lichtere psychische aandoeningen en werk’ geschreven door de Programmaraad, 2018.

Notitie Werk en stigma. Deze notitie werd geschreven voor het kennisconsortium Destigmatisering i.o. 2016.

Eindrapport Kennissynthese Arbeid en ernstige psychische aandoeningen. Eindrapport Kennissynthese Arbeid en ernstige psychische aandoeningen. Studie van de VU in samenwerking met het Trimbos-instituut. 2015.

Factsheet Kennissynthese Arbeid en ernstige psychische aandoeningen.  Factsheet behorende bij dit eindrapport. Publicatie van het Trimbos-instituut. 2015.

Links

Het CBS publiceerde cijfers over behandeld worden in de ggz en arbeidsmarktpositie.

Vektis toont de meest actuele cijfers over zorggebruik en prevalentie van mensen met ernstige psychische problemen.