Home > Nieuws > Drukbezocht IPS Platform op 12 april

Drukbezocht IPS Platform op 12 april

26 april 2019

Op 12 april j.l. was er weer een drukbezocht IPS Platform met veel verschillende onderwerpen op de agenda. Naast de nieuwe IPS-regeling voor mensen met CMD werden ook de IPS outcomedata over 2018 gepresenteerd. Na de pauze ging Jaap van Weeghel in op toekomstige IPS-ontwikkelingen die al gaande zijn. Ten slotte werden er verschillende IPS-onderwerpen vanuit de praktijk besproken en ervaringen uitgewisseld.

Ministeriële IPS-regeling CMD en onderzoek

Chrisje Couwenbergh geeft een toelichting op de aangekondigde ministeriële regeling. Op 1 mei 2019 treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. De aanvraagperiode loopt tot en met 29 november 2019. De duur van een IPS-traject is twee jaar met de mogelijkheid van verlenging met één jaar.
Er zal subsidie beschikbaar komen waarmee 200 trajecten kunnen worden uitgevoerd voor deze nieuwe doelgroep. Ook personen voor wie gemeenten verantwoordelijk zijn kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor een IPS-traject. Ggz-instellingen kunnen voor deze personen subsidie aanvragen bij UWV. Om cliënten uit zo veel mogelijk verschillende gemeenten in aanmerking te laten komen voor een IPS-traject, is het aantal toe te kennen IPS-trajecten beperkt tot vijf per gemeente. Van de groep mensen in de bijstand is maar liefst 31 procent ook in behandeling bij de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Van de mensen met een UWV arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt 39 procent deze uitkering primair op basis van ggz-problematiek. Ggz-problemen kunnen het vinden en behouden van werk enorm bemoeilijken. De verwachting is dat IPS de juiste specialistische begeleiding kan bieden. Aan de nieuwe regeling wordt ook onderzoek gekoppeld om te zien of deze aanpak voor mensen met CMD inderdaad passend is. Meer informatie over de regeling

Presentatie stand van zaken IPS-outcomedata, (Lars de Winter, Phrenos)

Lars de Winter gaf een toelichting op de IPS-outcomedata. De data worden door steeds meer IPS-programma’s aangeleverd aan Phrenos. Hierdoor ontstaat er een steeds completer beeld van het aantal IPS-trajecten in Nederland en de resultaten van deze trajecten. Inmiddels zijn er 33 ggz-instellingen waar IPS is geïmplementeerd.
Download presentatie

Toekomstige ontwikkelingen IPS (Jaap van Weeghel, Phrenos)

Jaap van Weeghel schetste een aantal ontwikkelingen op het gebied van IPS. Deels ontwikkelingen die al lopen en worden toegepast zoals de add-ons op IPS zoals WRAP, cognitieve remediatie en Coral 2.0. Daarnaast ontwikkelingen zoals IPS voor nieuwe doelgroepen, nieuwe aanbieders en met behulp van nieuwe technologieën, nieuwe deskundigen en een andere positionering. Werk aan de winkel! En ook hoge eisen aan landelijke coördinatie en ondersteuning. Daarnaast blijft het vanuit de IPS-praktijk een uitdaging om steeds wetenschappelijk bewijs te verzamelen over de effectiviteit van nieuwe IPS-praktijken.
Download presentatie

Ten slotte werd een aantal onderwerpen besproken die bij de betrokken organisaties spelen en ontwikkeling zijn zoals bekostiging en het nadenken over IPS in de basis ggz.

Volgende IPS platform

Op 4 oktober 2019 is er weer een IPS-platform. Mis het niet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 + 3 =