Home > Nieuws > Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’ druk bezocht

Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’ druk bezocht

13 april 2017

Gisteren vond de drukbezochte Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’  plaats in Utrecht. Bijna 300 professionals en beleidsmakers die werken aan de (re-)integratie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn, bij bijvoorbeeld UWV, gemeenten, sociale werkbedrijven, zorgverzekeraars, (vertegenwoordigers van) organisaties voor geestelijke gezondheid en Landelijke cliëntenraden woonden deze dag bij. Phrenos was één van de medeorganisatoren van deze middag.

Tijdens het plenaire gedeelte werd  door Yvonne Wijnands van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingegaan op het kader van de regeling, de voorwaarden en de aanvraagprocedure. Voor de 35 centrumgemeenten is er in 2017 en 2018 3,5 miljoen euro beschikbaar (€ 90.000 per centrumgemeente) om samen met de lokale ggz-instelling een plan te maken om de (samenwerking rond) arbeidsmarktparticipatie van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen. Jaap van Weeghel van Phrenos ging in op feiten en cijfers rond de arbeidsintegratie van mensen met psychische aandoeningen en op beproefde methoden zoals IPS.

Na het plenaire gedeelte was er tijd voor twee workshoprondes. In één van de workshops werd door Cris Bergmans van Phrenos werd onder andere ingegaan op de principes van IPS en ook op plaatsen waar IPS in Nederland al is geïmplementeerd. Daarna vertelde Marion Smied van Parnassia groep over de ervaringen in de Pilot met IPS in Den Haag  en Debby Kamstra en Miranda van Soest over IPS en een inclusieve arbeidsorganisatie.

Het belangrijkste is dat Centrum Gemeenten en ggz-instellingen nu samen plannen gaan maken en opstellen. Voor het maken van deze plannen is een aanvraagformulier beschikbaar dat hiervoor gebruikt moet worden.
Plannen moeten tussen 12 en 24 juni worden ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. IPS-trajecten, scholing of training of andere geschikte interventies kunnen in dit plan worden opgenomen.

Presentaties en achtergronddocumenten ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’

Alle presentaties van de informatiemiddag zijn te downloaden op:

www.samenvoordeklant.nl

Kader financiële impuls stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen én het aanvraagformulier kunt u downloaden op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/03/13/financiele-impuls-bevordering-arbeidsparticipatie-mensen-met-psychische-aandoeningen-%E2%80%93-stimulering-regionale-samenwerking-ggz-en-werkinkomen

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

− 7 = 3