Home > Nieuws > Rapportage: inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid (SCP)

Rapportage: inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid (SCP)

14 oktober 2019

Uit een landenvergelijkende studie van de OECD (2018) blijkt dat de Nederlandse arbeidsmarkt er in veel opzichten goed voorstaat. Toch is er nog winst te behalen, met name op het terrein van inclusiviteit. Groepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt – ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mensen met een migratieachtergrond en mensen met zorgtaken – kunnen nog onvoldoende meekomen.
Het aandeel werkgevers dat de komende 2 jaar (meer) mensen met een arbeidsbeperking in dienst denkt te nemen is beperkt. De belangrijkste reden is dat er geen geschikte functies zijn. Veel werkgevers zijn niet bekend met regelingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ander onderzoek onder werkgevers laat zien dat de bereidheid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen is toegenomen, maar dat dit niet altijd in meer plekken resulteert (Berenschot 2017). In het rapport wordt de vraag beantwoord of werkgevers mensen met
arbeidsbeperkingen in dienst nemen. Blz 71-96

Uit het rapport:

Veel werkgevers voelen verantwoordelijkheid, weinig creëren werkplekken
Een derde (31%) van de werkgevers voelde zich in 2017/’18 verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in  dienst te nemen. Voor 38% gold dit enigszins. Het overige deel (31%) zag dit niet als hun verantwoordelijkheid. Dat werkgevers zich verantwoordelijk voelen, wil nog niet zeggen dat ze ook plekken creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2017/’18 had 17% van de werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst. Het aandeel werkgevers dat denkt in de komende 2 jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen is beperkt: 11%.

Download het rapport

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 37 = 39