Vaker, beter en langduriger aan het werk

IPS de beste methode

Uit onderzoek is gebleken dat IPS meer mensen met ernstige psychische aandoeningen helpt in het vinden en behouden van een baan dan andere re-integratiemethoden. IPS wordt daarom aanbevolen in internationale en Nederlandse kwaliteitsstandaarden als methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen te begeleiden naar regulier betaald werk.