Home > Nieuws > Eindrapportage Arbeidsmarktregionale samenwerking GGZ en W&I

Eindrapportage Arbeidsmarktregionale samenwerking GGZ en W&I

23 december 2019

Om de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen een extra impuls te geven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zomer van 2017 in totaal € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen. Met als doel de kwaliteit van de ondersteuning richting duurzame optimale participatie van deze mensen duurzaam te verhogen. In de zomer van 2017 zijn de aanvragen van 31 regio’s gehonoreerd, waarna de projecten van start zijn gaan.

Uit het rapport bleek dat in 15 regio’s de samenwerkende partijen IPS hebben ingezet en er 233 IPS-trajecten zijn gestart.

De projecten zouden, conform de planning zoals die in de aanvraag is opgenomen, inmiddels aan het afronden of afgerond moeten zijn. Auteurs van het rapport hebben deze periode benut om de stand van zaken in de regio’s op een rij te zetten, met als focus de landelijke trends en patronen. Ze hebben deze vervolgens vertaald naar adviezen en praktische handvatten voor het vertalen van deze landelijke trends naar de lokale en regionale dagelijkse praktijk.

Voortzetting financiering

Om de samenwerking en de positieve beweging die is gemaakt om regionaal en landelijk van elkaar te leren en de aanpak te borgen/bestendigen hebben de ministeries van SZW en VWS een aanvullende impuls beschikbaar gesteld van 1 miljoen euro. Alle 31 regio’s die al betrokken waren bij deze aanpak, hebben hiervan gebruikgemaakt.

Eindrapportage Arbeidsmarktregionale samenwerking GGZ en W&I

Samenvatting: Stand van zaken, patronen en blik vooruit

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+ 23 = 26