Home > Nieuws > Verslag online IPS-platform 2 oktober 2020

Verslag online IPS-platform 2 oktober 2020

6 november 2020

Op vrijdag 2 oktober vond een online IPS Platform bijeenkomst plaats. Hier vinden jullie het verslag.

De bijeenkomst startte met een presentatie van Jasja Bos, Senior Wetenschappelijk medewerker van het NIBUD, over de NIBUD-rekentool van uitkering naar werk https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl. De tool is ontwikkeld in het kader van het project simpel switchen in de participatiewet. De tool richt zich met name op mensen met een uitkering en geeft een berekening hoeveel iemand erop vooruit of achteruitgaat als hij of zij gaat werken. Het lijkt zinvol om te kijken of de rekentool ingepast kan worden in de IPS-training om te gebruiken door IPS-trajectbegeleiders. Zie presentatie

Bart Lindner gaf een korte update van de IPS sticker. Het IPS-programma van RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft een IPS-sticker ontwikkeld die bedoeld is om aan bedrijven en organisaties te geven die inclusief werken en mensen met IPS ondersteuning betaald in dienst nemen. Deze sticker hebben ze ontwikkeld omdat ze waardering willen geven aan werkgevers en organisaties die het van belang vinden om mensen met een psychische beperking een plek te geven binnen hun bedrijf. De werkgevers die de sticker ontvangen kunnen deze op een prominente plaats binnen het bedrijf plakken. De sticker geeft aan dat het bedrijf inclusief onderneemt en mensen met een IPS-traject de mogelijkheid biedt om daar te werken en/of te leren. Alle IPS-programma’s mogen de sticker gebruiken. De sticker kan door de IPS-programma’s zelf worden afgedrukt. De sticker is te downloaden op deze website

Onderzoek

IPS kostprijsonderzoek: Chrisje Couwenbergh gaf een korte update van het kostprijsonderzoek IPS EPA-regeling voor UWV door Phrenos. Het kostprijsonderzoeken de IPS-portretten zijn door Phrenos afgerond. Iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek en de deelonderzoeken wordt hartelijk bedankt. De rapportage is goed ontvangen. Het ministerie van SZW heeft -in overleg met UWV-besloten om de bevindingen in dit stadium nog niet te verspreiden onder de IPS-programma’s. SZW zal eerst met een kostprijsvoorstel komen waarin ze de bevindingen van dit onderzoek en de bevindingen van het UWV onderzoek integreren, en waarin ook andere uitvoeringsaspecten van de nieuwe IPS regeling zijn opgenomen (bv. trajectduur). Dit voorstel zullen ze voorleggen aan de IPS-programma’s. Het ministerie van SZW is bezig met dit voorstel en het is de verwachting dat dit eind van het jaar besproken kan worden.

IPS-CMD onderzoek: Ook gaf Chrisje Couwenbergh een update van de stand van zaken m.b.t. het IPS-CMD onderzoek. In het onderzoek doen 168 deelnemers mee met een gemeentelijke en/of UWV uitkering. In totaal doen er 20 IPS-programma’s mee aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Er worden kwantitatieve gegevens over werk en inkomen verzameld via een landelijke monitor. Verder wordt momenteel een literatuuronderzoek uitgevoerd in de vorm van een meta-analyse naar de effectiviteit van IPS bij verschillende doelgroepen. Ook wordt bij 4 IPS-programma’s een verdiepend kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Onderdeel daarvan zijn twee modeltrouwmetingen en bij alle 4 de programma’s is inmiddels een 0-meting uitgevoerd. Ten slotte worden 10 deelnemers met een IPS-CMD traject gedurende twee jaar 10 keer geïnterviewd waarbij wordt gekeken hoe het IPS-CMD traject voor de deelnemer verloopt.

Een presentatie van de stand van zaken rond de outcomedata: Lars de Winter gaf een update van de IPS outcomedata. In 2020 leveren 30 instellingen de kwartaaldata aan. Dit geeft veel inzicht in instroom en doorstroom van de deelnemers en ook de plaatsingscijfers. Het plaatsingspercentage in het tweede kwartaal is 28,95% voor betaald werk. Hiermee is er sprake van een iets lager plaatsingspercentage t.o.v. eerdere kwartalen. Wellicht is dit al het gevolg van de coronacrisis. Verwacht wordt dat de trend over een langere tijd duidelijker zichtbaar zal worden.

Lars presenteerde ook de modeltrouwcijfers over meerdere metingen. Na meerdere metingen worden de scores hoger en de uitkomsten voor cliënten beter. Zie presentatie

Praktijkvoorbeeld IPS vanuit RIWB Arnhem & Veluwe Vallei

Niels Arends van RIBW Arnhem en Veluwevallei gaf een presentatie over het IPS programma vanuit RIBW Arnhem. Niels gaf een mooi praktijkvoorbeeld van IPS binnen een RIBW. Er worden inmiddels 94 mensen met IPS ondersteund. Niels vertelde over de implementatie van IPS en de start van het programma en de verschillen tussen een RIBW en een behandelinstelling en successen en verbeterpunten. Zie presentatie

Lees het gehele verslag van de online IPS Platform bijeenkomst 2 oktober 2020

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

85 + = 93