Home > Nieuws > IPS-begeleid leren variant haalbaar volgens Australische studie

IPS-begeleid leren variant haalbaar volgens Australische studie

13 januari 2017

Nieuwe IPS-begeleid leren variant is haalbaar voor jongeren met psychische problemen die middelbare school willen afmaken.
Een goede opleiding bepaalt voor een groot deel iemands maatschappelijke carrière. Veel jongeren die te maken krijgen met ernstige psychische problemen moeten tijdelijk hun studie opgeven. Sommige zijn niet in staat om de middelbare school af te maken. Er is wel een begeleid leren aanbod voor jongvolwassenen die hun vervolgopleiding (mbo, hbo of universiteit) willen afmaken, maar niet voor jongeren die de middelbare school nog niet hebben afgemaakt.

In Australië is een aanpak ontwikkeld om meteen aan jongeren die nog op de middelbare school zitten en een stoornis krijgen, een vorm van begeleid leren aan te bieden volgens de principes van de evidence-based Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-methode voor het vinden van regulier betaald werk, maar dan aangepast voor het snel vinden van een opleiding: IPSed. In deze Australische haalbaarheidsstudie werden 20 personen (15-20 jaar) die behandeld werden bij het Orygen Youth Health Clinical Program (OYHCP) voor een psychose of stemmingsstoornis, 6 maanden door een onderwijsspecialist begeleid volgens de IPSed-methode. De plaatsing vond zo veel mogelijk plaats op opleidingen en scholen die de voorkeur had van de cliënt en aansloot bij de achtergrond. Na 6 maanden bleken 18 van de 20 deelnemers weer op school te zitten en daadwerkelijk grote delen van het lesprogramma te volgen op een niveau dat iets hoger lag dan het niveau dat ze voor de aanvang van de stoornis hadden bereikt. Het lijkt haalbaar om meteen bij het begin van de behandeling ook een IPSed aanbod te doen.

Killackey, E., Allott, K., Woodhead, G., Connor, S., Dragon, S., & Ring, J. (2016). Individual placement and support, supported education in young people with mental illness: an exploratory feasibility study. Early Intervention in Psychiatry, 2016 Apr 28. doi: 10.1111/eip.12344

Signaleringen

Deze samenvatting is een van de signaleringen die periodiek gepubliceerd worden op de website van Kenniscentrum Phrenos. Ieder kwartaal doet Toine Ketelaars in samenwerking met Jaap van Weeghel een search in de wetenschappelijke databanken zoals Pubmed en maakt van de selectie Nederlandstalige samenvattingen die per rubiek op de website gezet worden.

Meer signaleringen over Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

7 + 2 =