De normaalste zaak. Onbeperkt aan de slag. Collega’s met karakter.

Voorbeelden

Ondersteuning voor sociaal ondernemen

Ruimte maken in een bedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking als gevolg van een psychische aandoening is sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Rijksoverheid, UWV en gemeenten ondersteunen dit met verschillende voorzieningen, speciale subsidies en stimuleringsmaatregelen. Voorbeelden zijn loonkostensubsidies of risicobeperking bij uitval door ziekte van uw medewerker (no-riskpolis). De begeleiding in IPS-trajecten wordt bekostigd door zorgverzekeraars, UWV en gemeenten.