‘Met IPS vaker, beter en langduriger aan het werk.’

Jaap van Weeghel, bijzonder hoogleraar Rehabilitatie, Tranzo, Universiteit van Tilburg

IPS als bewezen effectieve praktijk

IPS – Individuele Plaatsing en Steun – is de meeste onderzochte en gestandaardiseerde vorm van begeleid werken (supported employment). De methodiek is bewezen effectief. De principes die aan IPS ten grondslag liggen zijn helder omschreven en als uitgewerkt. Om te monitoren of IPS volgens de bewezen effectieve principes wordt uitgevoerd, is een modelgetrouwheidschaal ontwikkeld. De effectiviteit van IPS wordt sinds 20 jaar onderbouwd met internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Geen enkele andere methodiek heeft zo’n brede evidence-base als IPS en deze groeit nog steeds, zowel in Nederland als internationaal. Doel van de kennisontwikkeling is om IPS-praktijken te voeden, IPS met nieuwe elementen en inzichten te verrijken en toepasbaar te maken op andere doelgroepen. Daarvoor werken de ontwikkelaars internationaal samen. Kenniscentrum Phrenos maakt deel uit van deze samenwerking. Lees ook over de ontwikkelingen en uitdagingen rond IPS.

Gary Bond over IPS

Op 6 november 2015 was Gary Bond, een van de onderzoekers die aan de wieg van IPS stonden in Nederland.

Downloads

  • Overzichtsartikel. Overzicht van de onderzoeksliteratuur waarin alle belangrijke studies tot en met 2015 zijn opgenomen van de hand van Gary Bond.
  • Meta-analyse over de effectiviteit van IPS bij verschillende doelgroepen met psychische problemen (De Winter et al., 2022). Dit is tot op heden de meest uitgebreide meta-analyse over de effectiviteit van IPS.
  • Het IPS-CMD onderzoek over de implementatie en uitkomsten van IPS voor mensen met common mental disorders in Nederland.
  • Onderzoek over de longitudinale relatie tussen modeltrouw en uitkomsten Lars de Winter et al.(2021)
  • Onderzoek naar de ervaringen, toepassingen en resultaten van IPS binnen de instellingen voor beschermd en begeleid wonen (Roeg et al., 2021)
  • Het jongste boek waarin de methodiek, achtergronden, implementatie en evidentie besproken worden is Drake, R.E., Bond, G.R. & Becker, D.R. (2012) Individual Placement and Support. An Evidence0Based Approach to Supported Employment. Oxford/New York: Oxford University Press.
  • Eindrapportage monitoring drie voorbeeldprojecten (Schuring e.a., 2016). Inclusief business case (pdf)

Links

  • Signaleringen Kenniscentrum Phrenos publiceert regelmatig onderzoekssamenvattingen (over verschillende kennisthema’s, waaronder Werk en ernstige psychische aandoeningen.
  • The IPS Employment Center (Rockville Institute, Lebanon, New Hampshire, VS) is de website van de ontwikkelaars van IPS met verschillende resources, ontwikkelingen en materialen.