Een internationale expertgroep ontwikkelt een modelgetrouwheidsmaat voor IPS Onderwijs

IPS bij vroege psychose

Bij de groep jonge mensen (vanaf 16 jaar) die een eerste psychose doormaken zijn de eerste onderzoeksresultaten veelbelovend (Nuechterlein e.a., 2008; Killackey e.a., 2007; Rinaldi e.a., 2008). In Nederland is de belangstelling groot. Deze jongeren zijn in behandeling bij vroege interventie teams (VIP-teams) of bij andere ambulante ggz-behandelteams. Jonge mensen staan open voor nieuwe ervaringen en voor het leren van nieuwe rollen en vaardigheden. In deze fase is de potentiële winst in termen van maatschappelijke carrière, beloop van symptomen en sociale inclusie groot (Killackey e.a., 2007).

IPS Onderwijs

Voor jongeren met een eerste psychose kan IPS niet alleen ondersteuning op het gebied van werk inhouden, maar afhankelijk van de leeftijd en opleidingsniveau van een deelnemer, ook begeleiding bij het kiezen en volgen van een opleiding.