‘Optimale kansen om te werken aan hun wens naar werk.’

Ina Meijers-Kramer, IPS-trajectbegeleider, Lentis-UMCG

Optimale kansen

Ondersteunende interventies

Er bestaat een aantal interventies en methoden die ondersteunend kunnen zijn voor de cliënt met een IPS-traject. Ze kunnen aangeboden worden vanuit het behandelteam (bijvoorbeeld cognitieve vaardigheidstraining, cognitieve gedragstherapie) en/of door herstelacademies of andere cliëntinitiatieven (bijvoorbeeld WRAP).