‘Voordeel van IPS is de samenwerking tussen ggz en gemeente.’

Rob van Ham, Gemeente Bergen

Samenwerking tussen ggz en gemeente

Meer weten?

De handreiking Een integrale blik op zorg en re-integratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten biedt goede aanknopingspunten en handvatten.