‘IPS is een belangrijke versneller bij het bieden van arbeidsperspectief
en levert een bijdrage aan het herstelproces.’

Martin Bijker – directeur van GGz Centraal Veluwe&Veluwevallei