Home > Agenda > Bijeenkomst over uitbreiding IPS naar de maatschappelijke opvang

Bijeenkomst over uitbreiding IPS naar de maatschappelijke opvang

04 december 2017

Federatie Opvang, Kenniscentrum Phrenos en de Landelijk Cliëntenraad willen IPS verbreden van mensen met ernstige psychische problematiek die begeleid of behandeld worden in de ggz naar andere kwetsbare groepen zoals cliënten in de maatschappelijke opvang. In de VS zijn hier al goede resultaten  mee behaald. In Nederland wordt momenteel ook gekeken naar mogelijkheden en vinden er pilots plaats.

Federatie Opvang, Kenniscentrum Phrenos en de Landelijk Cliëntenraad willen IPS verder doorontwikkelen voor deze bredere doelgroep. Dat betekent dat we de IPS methode zullen moeten gaan toetsen op diverse locaties bij instellingen van de Federatie Opvang. In de praktijk zullen dan de nodige aanvullingen of wijzigingen in IPS aan het licht komen. Deze zullen vervolgens worden verwerkt in IPS, waardoor deze methodiek ook als erkende methodiek voor deze nieuwe groep gebruikt kan gaan worden. Het totale traject omvat dan onderzoek, pilots en toetsing, doorontwikkeling van IPS en tenslotte implementatie in de opvangsector. We richten ons hierbij in eerste instantie op de maatschappelijke opvang. 1 We willen gezamenlijk dit traject op gang brengen. Daarbij willen wij uw denkkracht, steun en inzet graag gebruiken.

Programma

13.00 uur – 14.30 uur: plenaire gedeelte

  • Jan Laurier, voorzitter Federatie Opvang: Het belang van betaald werk juist ook voor opvang van cliënten
  • Jan Willem van Zuthem, bestuurder Kwintes: Waarom is IPS kansrijk, ook voor opvang? Succes en ervaring
  • Jaap van Weeghel, kenniscentrum Phrenos: Kennis en verdieping, wat is IPS?
  • Ervaring vanuit de gemeente
  • Praktijkbegeleiders en cliënten: Verdere toelichting vanuit de praktijk

14.30 uur – 14.45 uur: pauze

14.45 uur – 15.45 uur: ronde tafelgesprekken

Inbreng van alle partijen: Wat kan IPS toevoegen, waar zien we eventuele knelpunten en hoe brengen we dit traject op gang? Wat is daarvoor nodig.

15.50 uur – 16.20 uur: plenaire inventarisatie

16.20 uur – 16.45 uur: vervolgstappen

Het programma is bedoeld voor:

  • directies opvang/beleidsadviseurs
  • cliëntenraden
  • professionals en partners als Divosa, VNG en anderen
  • gemeenten: beleidsniveau en wethouders

Locatie

Huis voor de Gezondheid, Stationsplein 121, 3818 LE, Amersfoort

Datum en aanvang bijeenkomst

Maandag 4 december 2017 om 13.00 uur

Aanmelden

Meer informatie en programma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

− 7 = 2