Home > Blog > Cris Bergmans: IPS als olievlek richting gemeenten?

Cris Bergmans: IPS als olievlek richting gemeenten?

6 april 2017
Cris Bergmans Stafmedewerker IPS Kenniscentrum Phrenos
Cris Bergmans
Stafmedewerker IPS Kenniscentrum Phrenos

Verspreidt IPS zich nu werkelijk uit over Nederland als een olievlek? Volgende week woensdag, 12 april is er een landelijke informatiedag over een nieuwe regeling die een impuls moet geven aan de samenwerking tussen ggz-instellingen en gemeentelijke diensten voor werk & inkomen. De bijeenkomst wordt mede door Phrenos georganiseerd. Het gaat dan met name om de samenwerking om de arbeidsmarktparticipatie van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen en stimuleren.

Voor de komende 2 jaar is er voor ggz-instellingen € 3,5 miljoen euro beschikbaar om plannen in te dienen die een voorwaarden moeten voldoen die opgesteld zijn in de kaderregeling van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid Financiële impuls samenwerking GGZ en Werk&Inkomen. Per plan is er voor de centrumgemeente en ggz-instellingen in 2 jaar € 90.000 beschikbaar.

Gemeenten en ggz-instellingen worden op deze manier verder gestimuleerd om samen te werken en te kijken hoe zij de arbeidsmarktparticipatie van mensen met psychische aandoeningen kunnen bevorderen. De inkoop van IPS-trajecten vanuit de gemeente kan een onderdeel vormen van het in te dienen plan.

Er zijn al een tiental gemeenten die bekend zijn met IPS en ook trajecten inkopen bij ggz-instellingen. Goede voorbeelden zijn onder andere te vinden in de gemeente Den Haag, Nijmegen en Amsterdam. In deze gemeenten is ervaring opgedaan in de samenwerking en wordt IPS gezien als een geschikte methodiek om ook mensen met psychische aandoeningen en een werkwens aan een baan te helpen.

Door de samenwerking wordt er lokaal meer samengewerkt en ook vacatures bijvoorbeeld vanuit werkgeversservicepunten ook uitgewisseld en leren medewerkers elkaar kennen en goed vinden rondom betaald werk. Dit heeft alleen maar voordelen want onbekend maakt onbemind.

Vanuit gemeenten zijn er regelmatig vragen rond IPS. Niet altijd is duidelijk hoe de methodiek werkt, zijn er vragen over de kosten van een traject en wie doet nu precies wat in het traject. Waarom is er pas overleg met Werk & Inkomen als er al een traject is opgestart. Wat is de rol van de zorgverzekeraar en hoe wordt een en ander bekostigd? Tenslotte melden veel mensen met psychische klachten of verslavingsproblemen dit niet bij hun casemanager van de gemeente. Hierdoor kan de gemeente ook niet altijd goed inspelen op de mogelijkheden van deze mensen.

Ook ggz-instellingen ervaren regelmatig knelpunten in hun contact met de gemeente. Werk & Inkomen richt zich te veel op kansrijke doelgroepen en niet of minder op mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Gemeenten werken te vaak nog verkokerd en veel van de ggz-klanten zitten vast in een granieten bestand waar weinig aandacht voor is als het gaat om betaalde arbeid.

Deze bijeenkomst en regeling biedt derhalve veel mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen en samen een plan te (gaan) maken met het oog op de gezamenlijke klant. Ik wil iedereen dus aanraden om 12 april te komen (samen met de contactpersoon van de gemeente en/of ggz-instelling) en samen te kijken op welke wijze dit de start kan zijn voor een mooie samenwerking.  Kom dus samen en maak een plan!

Cris Bergmans is stafmedewerker Individuele Plaatsing en Steun (IPS) bij Kenniscentrum Phrenos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

36 − = 31