Home > Blog > De ervaringen van Lia Kloes bij de uitreiking van de Europese IPS Learning Community Achievement Award 2017

De ervaringen van Lia Kloes bij de uitreiking van de Europese IPS Learning Community Achievement Award 2017

15 juni 2017

Op donderdag 24 mei hebben Juul Reinking en Lia Kloes de Europese IPS Learning Community Achievement Award 2017 in Cleveland (Ohio) in ontvangst genomen. Roads werd voorgedragen door het Kenniscentrum Phrenos, die Roads beoordeelde als goed voorbeeld van een IPS-organisatie in Nederland. Hierna bekroonde het Rockville Institute Roads met de Europese Award.

IPS-award
(Vlnr): Bob Drake, Lia Kloes, Juul Reinking, Jaap van Weeghel, Debby Becker

Onze ervaringen (Lia Kloes)

We zijn in Cleveland hartelijk ontvangen. We waren daar met een delegatie van  zes mensen uit Nederland: Jaap van Weeghel, Cris Bergmans (van Phrenos), Henk-Jan Grotenhuis (ministerie SZW), Klaas Pieter Derks (beleidsmedewerker UWV), Juul Reinking en ik.
Dinsdag was een werkbezoek voor ons gepland bij The Nord Center. Hier woonden we een FACT-, een IPS- en een stuurgroep-overleg bij. Tevens zijn we daar met een IPS’er op acquisitie bij werkgevers geweest. Het geheel gaf ons een beeld van hoe IPS in The Nord Center is neergezet. Tijdens de casuïstiekbespreking was ook duidelijk dat er weinig verschil tussen Amerika en Nederland is. De problematiek van cliënten heeft duidelijk overeenkomsten. Verschillend is wel hoe de organisatie en de sociale zekerheid georganiseerd zijn.

IPS congres

Woensdag startte het congres. Hierbij namen 22 staten van Amerika deel. Tevens waren er deelnemers uit onder andere Japan, IJsland, Spanje en Nieuw Zeeland. Het congres bestond uit presentaties over onderzoeken, het verhaal van een ervaringsdeskundige, een presentatie over het belang van ook het financiële plaatje en de doelen voor de cliënt en een presentatie over verslavingsproblematiek en re-integratie in Amerika.

Na de eerste congres dag werd een diner aangeboden aan iedereen en daarop volgde de uitreiking van de Award. Jaap van Weeghel kreeg het woord om ons de award te overhandigen. Hij benoemde de inzet en kwaliteit van Roads en het pionierswerk van Debby Kamstra.

Donderdagochtend werd het congres vervolgd. Het was inspannend alle Amerikaanse dialecten en soms technische begrippen proberen te volgen. Het bijzondere van deze dagen was dat zoveel mensen over de hele wereld zo bevlogen met IPS bezig zijn en dit zo goed met elkaar uitwisselen en van elkaar willen leren.
Tevens hadden we met onze Nederlandse delegatie veel uitwisseling rond thema’s die werden besproken, waardoor we IPS in Nederland nog steviger op de kaart kunnen zetten, zodat nog meer mensen van de EPA doelgroep regulier aan het werk kunnen. Goed samenwerken blijft dan ook zeker een uitdaging.

We vertrokken naar Nederland met veel inspiratie en de inzet om ons gezamenlijk nog meer in te zetten voor IPS en nog veel meer mensen met psychische problematiek naar regulier werk te begeleiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

69 − 65 =