Home > Agenda > Stigma op de werkvloer: Leerbijeenkomst Samenwerking GGZ en W&I

Stigma op de werkvloer: Leerbijeenkomst Samenwerking GGZ en W&I

21 november 2019

De samenwerking tussen GGZ en W&I is jong. Eind 2017 maakten 31 van de 35 arbeidsmarktregio’s gebruik van financiële impulsregeling die SZW beschikbaar stelde.We leren dus nog steeds van en met elkaar. Zowel regionaal als landelijk.
Om deze beweging nog een extra duw in de rug te geven en de ontstane samenwerking in regio’s te borgen, hebben de ministeries van SZW en VWS in de zomer van 2019 een aanvullende impuls beschikbaar gesteld: 1 miljoen Euro. Dit komt neer op Euro 30.000 voor elke regio die hiervan gebruikmaakt. En dat hebben alle 31 regio’s gedaan.

Doel van de leerbijeenkomst is professionals op inspirerende wijze met elkaar in contact te brengen en kennis met elkaar te delen zodat werken werkt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Uit onderzoek en ervaringen uit de arbeidsmarktregio’s blijkt dat stigma een grote belemmering vormt om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen én te houden. Dit stigma speelt zowel bij de professionals van GGZ als UWV en gemeenten. Het programma van de dag is er dan ook op gericht om het stigma bij professionals te verminderen, zo veel mogelijk concrete handvatten te bieden in de samenwerking met elkaar bij de toeleiding naar werk van mensen met een psychische kwetsbaarheid en het netwerk van professionals te vergroten dat arbeid als medicijn top of mind heeft.

Aanmelden kan via de website van de Programmaraad Hier vindt u ook meer informatie over de workshops.

Programma

12.00 uur Inloop met walk-in lunch
13.00 uur Opening door staatssecretaris van SZW Tamara van Ark en staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis
13.20 uur Stigma op de werkvloer – dr. Evelien Brouwers, hoogleraar psychische gezondheid en duurzame in arbeid en senior onderzoek Tranzo (Tilburg University)
14.00 uur Kennisronde 1 – keuze uit 4 sessies
• Sessie 1: Hoe zet je de cliënt in de regie in de samenwerking zodat deze het ook écht ervaart
• Sessie 2: Borging & inbedding in de praktijk: hoe zorg je voor breed draagvlak binnen jouw eigen organisatie?
• Sessie 3: Weet wat werkt!
• Sessie 4: Wat levert IPS op?
15.00 uur Pauze
15.20 uur Kennisronde 2 – keuze uit 4 sessies
• Sessie 5: Van Dagbesteding naar Werk, het werkt!
• Sessie 6: Borging & inbedding in de praktijk: samenwerken terwijl de partners verschillende belangen hebben
• Sessie 7: Meer behoud van werk en toeleiding naar werk door bespreekbaar maken van werk in de reguliere GGZ
• Sessie 8: Wat helpt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid
16.30 uur Magische afsluiting met Jasper van Luit
16.50 uur Netwerkborrel

Praktische informatie

Datum: 21 november 2019
Locatie: Hotel Theater Figi in Zeist, Het Rond 2, 3701 HS Zeist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 + 2 =